Model: Deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap

MODEL

Denne model opsummerer en række anbefalinger om, hvad der er afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i frivilligt arbejde. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af vidensoverblikket ‘Deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap’.

10 anbefalinger: Styrket deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap 1. Find det gode match 2. Del de gode fortællinger 3. Motivér og understøt 4. Skab flere muligheder 5. Tydeliggør mulighederne 6. Styrk tilgængelighed 7. Tilpas opgaver og rammer 8. Skab større forståelse 9. Tilbyd assistance og ledsagelse Indtænk i etablerede strukturer

Modellen herover opsummerer anbefalingerne til de indsatser, der er afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i frivilligt arbejde. Anbefalingerne er både relevante for mennesket med handicap, der ønsker at deltage i frivilligt arbejde, samt for organisationer, foreninger og andre aktører, der arbejder med frivillige, og som kan gøre noget aktivt for at inkludere mennesker med handicap i det frivillige arbejde.

10 anbefalinger: Styrket deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap

 1. Find det gode match: Følg og guide den enkelte, så typen og kompleksiteten i den frivillige opgave kommer til at matche personens motivation interesse og kompetencer.
 2. Del de gode fortællinger: Fremhæv og del de gode fortællinger og fordelagtige udbytter for mennesker med handicap og samfundet, så bekymringerne bliver mindre og opbakningen større.
 3. Motivér og understøt: Pårørende og fagprofessionelle i rehabiliteringen og på uddannelserne bør i højere grad understøtte og motivere unge og voksne til at engagere sig i frivilligt arbejde.
 4. Skab flere muligheder: Organisationer bør skabe flere typer af opgaver som gør det muligt for flere at engagere sig. De bør blive bedre til eksplicit at række ud og rekruttere mennesker med handicap.
 5. Tydeliggør mulighederne: Skab overblik over mulighederne for frivilligt arbejde og giv håndholdt information og vejledning. Tydeliggør hvad opgaven består af, samt hvad der forventes af den frivillige.
 6. Styrk tilgængelighed: Vær opmærksom på, at alle uanset handicap både kan komme hen til organisationen, ind ad døren og rundt omkring inde på den frivillige arbejdsplads.
 7. Tilpas opgaver og rammer: Skab større fokus på, hvordan man kan udvikle fleksible rammer og regler, samt hvordan op-gaverne kan tilpasses til den enkeltes behov.
 8. Skab større forståelse: Skab viden og forståelse for mennesker med handicaps evner og behov så negativ attitude, fordomme, frygt og barriere kan imødekommes og døre åbnes.
 9. Tilbyd assistance og ledsagelse: Gør det muligt at den enkelte får den pædagogiske og/eller praktiske støtte og assistance som denne har behov for.
 10. Indtænk i etablerede strukturer: Frivilligt arbejde for mennesker med handicap skal i højere grad indtænkes i nogle af de etablerede strukturer. Fx som et mere centralt fokus i både rehabilitering og i frivilligcentrerne.
 • Download modellen

  Billede dokument
  Download

Find mere viden i vidensoverblikket ‘Deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap’

De frivillige arbejdsopgaver som samfundet tilbyder, har stor betydning for de fleste. Men når de frivillige instruktører tropper op til træning i hallen eller bestyrelsesmedlemmerne sætter sig til rette rundt om bordet, så er der oftest ganske få mennesker med handicap iblandt. Dette er et problem, da frivilligt arbejde både kan gavne den enkelte og samfundet som helhed.

Vidensoverblikket fremhæver, at der findes en række tiltag og fokuspunkter, der har stort potentiale for at fremme mennesker med handicaps deltagelse. Der er et gennemgående behov for bedre understøttelse og vejledning, der sikrer at gruppen med handicap først og fremmest præsenteres for muligheden om at lave frivilligt arbejde. At motivere og understøtte den enkelte i, at de ikke blot er brugere, men også kan være givere af hjælp og omsorg, kan således være et afgørende første skridt. Herefter kan det være aktuelt at den enkelte vejledes og guides mod frivilligt arbejde, hvor der er et godt match i mellem den enkeltes ønsker og kompetencer på den ene side og opgavens indhold og kompleksitet på den anden side.

Herudover peger vidensoverblikket bl.a også på, at organisationerne bærer et stort ansvar for at skabe og tilpasse frivillige opgaver, så mennesker med forskellige typer handicap i højere grad har mulighed for at indgå og bidrage.

 • Download vidensoverblikket

  PDF dokument
  Download

Mere om deltagelse

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Mie Maar Andersen på pink baggrund.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48