Styrk deltagelse – en beskrivelse af roller der kan styrke, motivere og understøtte deltagelsesprocesser

En model inddelt i fire dele, som viser følgende: 1. Øverst til venstre er markeret med

Denne udgivelse giver en praksisnær forståelse af, hvordan fagprofessionelle, frivillige og/eller pårørende kan styrke, motivere og støtte op før, under og efter en deltagelsesproces ved at indtage forskellige pædagogiske roller. Teksten er et supplement til Videnscenter om handicaps udgivelse: DELTAGELSE – en beskrivelse af begrebet og de faktorer og dynamikker, der har indflydelse på deltagelse.

I Danmark er det en naturlig del af de flestes liv at kunne gå i skole, tage en uddannelse, at arbejde, gå til fritidsaktiviteter og deltage i kulturlivet. På trods af dette er der mange mennesker i Danmark, der på grund af deres kultur, religion, etnicitet, seksualitet, køn og ikke mindst funktionsnedsættelse oplever en række udfordringer, der vanskeliggør fuldgyldig deltagelse i samfundets mange arenaer.

Denne udgivelse beskriver de roller som fagprofessionelle, frivillige eller pårørende kan indtage for at styrke, motivere og understøtte deltagelsesprocesser. 

Roller i relation til deltagelsesspiralen

Alle mennesker deltager hver dag i mindre eller større deltagelsesprocesser. Når der i udgivelsen refereres til ‘deltagelsesproces’, så er det med henvisning til den proces, der foregår imellem den enkelte og det sociale miljø før, under og efter deltagelse i en vilkårlig aktivitet eller situation. I Videnscenter om handicaps udgivelse: ‘DELTAGELSE – en beskrivelse af begrebet og de faktorer og dynamikker, der har indflydelse på deltagelse’ præsenteres denne proces visuelt med modellen ‘deltagelsesspiralen’, som vises i midten nedenfor.

I hvert hjørne af figuren nedenfor vises de forskellige roller, som beskrives i nærværende udgivelse, i relation til deltagelsesspiralen.

En model inddelt i fire dele, som viser følgende: 1. Øverst til venstre er markeret med