Vidensopsamling: 10 anbefalinger til at fremme mennesker med handicaps deltagelse i frivilligt arbejde

Model der viser overblik over, hvordan mennesker med handicaps deltagelse i frivilligt arbejde - 10 indsatser: - Del de gode fortællinger. - Motivér og understøt - Skab flere muligheder - Tydeliggør muligheder - Styrk tilgængelighed - Tilpas opgaver og rammer - Skab større forståelse - Tilbud assistance og ledsagelse - Indtænk i etablerede strukturer - Find det gode match

I denne vidensopsamling har Videnscenter om handicap samlet viden om mennesker med handicaps engagement i frivilligt arbejde. Få bl.a. et indblik i hvad deltagelsen har af betydning for både den enkelte og samfundet, hvilke hæmmende og fremmende faktorer der spiller ind, samt 10 anbefalinger til hvordan vi kan styrke mennesker med handicaps deltagelsesmuligheder.

De frivillige arbejdsopgaver som samfundet tilbyder, har stor betydning for de fleste. Men når de frivillige instruktører tropper op til træning i hallen eller bestyrelsesmedlemmerne sætter sig til rette rundt om bordet, så er der oftest ganske få mennesker med handicap iblandt. Dette er et problem, da frivilligt arbejde både kan gavne den enkelte og samfundet som helhed.

Mennesker med handicap – særligt mennesker med større psykiske handicap – er i mindre grad engageret og repræsenteret i det frivillige arbejde. Det skyldes ikke, at det står lavere på ønskelisten for mennesker med handicap. Både dansk og international forskning viser, at det har mindst lige så stor betydning for denne gruppe at tage del i de mange glæder og udfordringer, som det frivillige arbejde tilbyder. Kort sagt er motivationen til stede, men det ser ud til at være sværere at blive en del af frivilligt arbejde når man har et handicap.

Læs vidensopsamling

Download ‘Deltagelse i frivilligt arbejde for mennesker med handicap’ her.

Udgivet af Videnscenter om handicap januar 2024.

Download vidensopsamling her

Der er stort potentiale i bedre understøttelse og vejledning

Vidensopsamlingen fremhæver, at der findes en række tiltag og fokuspunkter, der har stort potentiale for at fremme mennesker med handicaps deltagelse. Der er et gennemgående behov for bedre understøttelse og vejledning, der sikrer at gruppen med handicap først og fremmest præsenteres for muligheden om at lave frivilligt arbejde. At motivere og understøtte den enkelte i, at de ikke blot er brugere, men også kan være givere af hjælp og omsorg, kan således være et afgørende første skridt. Herefter kan det være aktuelt at den enkelte vejledes og guides mod frivilligt arbejde, hvor der er et godt match i mellem den enkeltes ønsker og kompetencer på den ene side og opgavens indhold og kompleksitet på den anden side.

Herudover peger vidensopsamlingen bl.a også på, at organisationerne bærer et stort ansvar for at skabe og tilpasse frivillige opgaver, så mennesker med forskellige typer handicap i højere grad har mulighed for at indgå og bidrage.

Afslutningsvis i vidensopsamlingen opsummerer nedenstående model 10 anbefalinger om, hvad der vurderes som afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være engageret i frivilligt arbejde.

1. Find det gode match: Følg og guide den enkelte, så typen og kompleksiteten i den frivillige opgave kommer til at matche personens motivation interesse og kompetencer. 2. Del de gode fortællinger: Fremhæv og del de gode for-tællinger og fordelagtige udbytter for mennesker med handicap og samfundet, så bekymringerne bliver mindre og opbakningen større. 3. Motivér og understøt: Pårørende og fagprofessionelle i rehabiliteringen og på uddannelserne bør i højere grad understøtte og motivere unge og voksne til at engagere sig i frivilligt arbejde. 4. Skab flere muligheder: Organisationer bør skabe flere typer af opgaver som gør det muligt for flere at engagere sig. De bør blive bedre til eksplicit at række ud og rekruttere mennesker med handicap. 5. Tydeliggør mulighederne: Skab overblik over mulighederne for frivilligt arbejde og giv håndholdt information og vejledning. Tydeliggør hvad opgaven består af, samt hvad der forventes af den frivillige. 6. Styrk tilgængelighed: Vær opmærksom på, at alle uanset handicap både kan komme hen til organisationen, ind ad døren og rundt omkring inde på den frivillige arbejdsplads. 7. Tilpas opgaver og rammer: Skab større fokus på, hvordan man kan udvikle fleksible rammer og regler, samt hvordan op-gaverne kan tilpasses til den enkeltes behov. 8. Skab større fortståelse: Skab viden og forståelse for mennesker med handicaps evner og behov så negativ attitude, fordomme, frygt og barriere kan imødekommes og døre åbnes. 9. Tilbyd assistance og ledsagelse: Gør det muligt at den enkelte får den pædagogiske og/eller praktiske støtte og assistance som denne har behov for. 10. Indtænk i etablerede strukturer: Frivilligt arbejde for mennesker med handicap skal i højere grad indtænkes i nogle af de etablerede strukturer. Fx som et mere centralt fokus i både rehabilitering og i frivilligcentrerne.