Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB)

Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, personlige, mentale og sociale evner.

TIB er et overordnet begreb, der dækker idræt og bevægelse inden for forskellige områder f.eks. leg, bevægelsesaktiviteter, idræt og sport, som er organiseret eller uorganiseret. Det kan være alt fra barnet, der leger med de andre børn i skolegården til en gå- eller cykeltur, golf, salsa, løb, gymnastik, friluftsliv, fodbold, atletik, fitness, udvikling og træning af færdigheder osv. Alene eller sammen med andre.

TIB rummer aktiviteter inden for medicinsk træning i sundhedssektoren, idræt som middel i rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, special- og socialpædagogiske bevægelsesaktiviteter, idræt og bevægelse i foreningsregi og konkurrenceorienteret parasport. Det er således et fagområde, der er baseret på viden fra en lang række af områder bl.a. social- og specialpædagogik, psykologi, sociologi, kropsfilosofi, humanbiologi, medicin, rehabilitering.

Eksempler på målgrupper for Tilpasset Idræt og Bevægelse er personer med fysisk handicap (f.eks. spasticitet, muskelsvind), sensorisk handicap (døv, blind), psykisk lidelse (f.eks. skizofreni, depression), svær overvægt, omfattende motoriske problemer (gigt, sclerose), neuropsykiatriske lidelser (ADHD, autisme spektrum forstyrrelse), kognitive problemer (f.eks. pga. hjerneskade), udviklingshæmning og/eller social udsathed.

Det er personer, der har en funktionsnedsættelse, og som ofte oplever begrænsninger i deres møde med omgivelserne. I forhold til idræt og bevægelse betyder det, at de kan have svært ved at deltage i de almene tilbud, der findes i samfundet.

Formålet med Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er at invitere alle til aktiv deltagelse. Med TIB gives der mulighed for at byde ind med og opnå det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger man har, i forhold til idrætslige færdigheder, generelle bevægelsesfærdigheder og fitness. Hermed åbnes mulighed for, at deltagerne opnår en aktiv og sundhedsfremmende livsstil hele livet.

Læs mere om Tilpasset Idræt og Bevægelse her.