Her finder du Videnscenter om handicap på Folkemødet 2024

Folkemødet 2024 på Bornholm byder på spændende debatter om handicap og inklusion. Videnscenter om handicap afholder og deltager i en række debatter på årets Folkemøde, hvor emnerne breder sig over tilgængelig natur, handicap og frivillighed, idrætsfællesskaber, beskæftigelse, Kunstig Intelligens og Solsikken.

Videnscenter om handicap bidrager til Folkemødet 2024 med en række debatter, der sætter fokus på inklusion og deltagelse for mennesker med handicap. Her finder du en oversigt over de debatter, hvor vi er involveret.

Videnscenter om handicap arbejder for at skabe inkluderende fællesskaber og styrkede muligheder for deltagelse for mennesker med handicap. Gennem samarbejde med fagfolk, beslutningstagere og forskere udvikler centret metoder og redskaber, der fremmer inklusion og deltagelse i både skole, arbejdspladser og fritidslivet.

Vi ser frem til at deltage i Folkemødet 2024 og bidrage til debatten om handicap og deltagelse. Vi inviterer alle interesserede til at deltage i debatterne, stille spørgsmål og være med til at skabe en livlig debat.

Vi håber at møde dig!

Torsdag d. 13. juni

Kl. 11.00-11.50, D10 – Den Grønne Scene
Debat: Det næste skridt: Hvordan gør vi naturen mere tilgængelig?
Arrangører: Videnscenter om handicap og DH

Deltagere:
Dorte Nørregaard, Direktør, Videnscenter om handicap
Sif Holst, Næstformand, DH – Danske Handicaporganisationer
Winni Grosbøll, Direktør, Friluftsrådet
Hanne Haack Larsen, Direktør, Aage V. Jensen Naturfond
Emilie Ghali, Forperson SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/13/det-naeste-skridt-hvordan-gor-vi-naturen-mere-tilgaengelig/

Kl. 14.30-15.15
Debat: Handicap og Frivillighed
Arrangører: Det Centrale Handicapråd
Deltagere:
Mogens Lindhard, Formand for Det Centrale Handicapråd, Det Centrale Handicapråd
Rikke Nielsen, Lykkeliga Leder, Lykkeliga
Pia Allerslev, Bestyrelsesmedlem, DGI
Maybrith Finne Bonde, Projektkoordinator, Hverdagsaktivisterne
Dorthe Mølvig, Næstforperson, KFUM-Spejderne
John Petersson, Formand, Parasport Danmark
Mads Brix Baulund, Konsulent, Videncenter om handicap
Marianne Kofoed, Direktør, Bevica Fonden

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/13/flere-med-handicap-med-i-frivillige-faellesskaber-hvordan/

Fredag d. 14. juni

Kl. 09.00-10.00, J5 – A4s Scene
Debat: Fremtidens beskæftigelsesindsats uden jobcentrene – risiko eller mulighed?
Arrangører: Videnscenter om handicap
Deltagere:
Karsten Hønge, Beskæftigelsesordfører, SF
Dorte Bukdahl, Partner, Mobilize Consulting
Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening
Tina Højager, erfaringsekspert og frivillig, CP Danmark
Rasmus Duus, Udviklingsleder, Videnscenter om handicap

Kl. 09.00 – 10.00, A32 – Den Sociale Scene
Netværksarrangement: Blinde vinkler i civilsamfund og fællesskaber
Arrangører: Videnscenter om handicap, Bevica Fonden og Civilsamfundets Brancheorganisation
Deltagere:
Emil Falster, postdoc, Bevica Fonden & Aalborg Universitet
Olivia Dahl, Ph.d.-studerende, KU
Dorte Nørregaard, Direktør, Videnscenter om handicap

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/blinde-vinkler-i-civilsamfund-og-faellesskaber/

Kl. 11.00 – 11.45, J27 – Kæmpestrandens Debattelt
Debat: Hvad kan AI gøre for mennesker med handicap?
Arrangører: ADD-projektet, DTU Skylab, Digital Health Hub Copenhagen, Danske Handicaporganisationer, Videnscenter om handicap, Google Danmark

Deltagere:
Jesper Vangkilde, Kommunikationschef, Google Danmark
Jannik Zeuthen, Head of Policy & Partnerships, HealthTechHub Copenhagen
Sif Holst, Forperson, Videnscenter om handicap,

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/hvad-kan-ai-gore-for-mennesker-med-handicap/

Kl. 11.00 – 11.50, A32 – Den Sociale Scene
Debat: Idrætsfællesskaber: Taber vi dem med størst udfordringer?
Arrangører: Videnscenter om handicap og Bevica Fonden
Deltagere:
Dorte Nørregaard, Direktør, Videnscenter om handicap
Thomas Bach, Næstformand, Danmarks Idrætsforbund
Thomas Skovgaard, Professor, leder af Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet
Anni Sørensen, formand, LEV

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/idraetsfaellesskaber-taber-vi-dem-med-storst-udfordringer/

Kl. 12.00 – 12.45
Debat: Med lov skal AI vindes
Arrangører: ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Deltagere:
Bent Dalager, Head of Innovation og Nordic Head of NewTech, KPMG
Frederik Nordentoft Andersen, Kontorchef, Center for digitalisering & Teknologi i KL
Morten Hauge Larsen, Kommunikationskonsulent, Videnscenter om handicap

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/med-lov-skal-ai-vindes/

Kl. 14.00 – 14.45, J21 – Velfærdsteltet
Debat: Samtalesalon om frivillighed
Arrangører: Børneringen og Hjerneskadeforeningen
Deltagere:
Dorte Nørregaard, Direktør, Videnscenter om handicap
Mads Brix Baulund, Konsulent, Videncenter om handicap
Tine Engelbrekt Nielsen, Leder, privat institutionen Fuglereden i København
Marie Klintorp, Landsformand, Hjerneskadeforeningen
Laura Auken Larsen, Forhenværende Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/frivillighed/

Lørdag d. 15. juni

Kl. 12.00 – 12.45, A4 – Folkemødets fællesscene
Debat: Hvordan gør Solsikkesnoren en forskel i Danmark?
Arrangører: Videnscenter om handicap og Folkemødet
Deltagere:
Dorte Nørregaard, Direktør, Videnscenter om handicap
Lars Bonde, COO, Tryg
Jonas Thorbjørn Andersen, Kommunikations og Presserådgiver, MOVIA
Jackie Lehmann Hansen, Formand, DøvBlinde Danmark
Bente Berthelsen, Næstformand, Colitis-Crohn Foreningen
Peter Christiansen, Direktør, Folkemødet

Læs mere: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/15/hvordan-gor-solsikkesnoren-en-forskel-i-danmark/