Ny AE-rapport: Unge med handicap står oftere uden job og uddannelse

Analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) for Danske Handicaporganisationer viser, at mindst 40 pct. af de unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, har et handicap.

I juni 2022 udgav Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) for Danske Handicaporganisationer (DH) ny analyse, der bekræfter, at børn og unge med handicap møder store barrierer i skolen og på ungdomsuddannelserne.

Et tema, som Videnscenter om handicap sammen med SUMH satte fokus på ved dette års Folkemøde på Bornholm med en debat, hvor vi satte fokus på de unges perspektiver og diskuterede dem sammen med ledere i uddannelsessektoren. Debatten viste blandt andet, hvordan den individuelle støtte til de unge er mangelfuld og i alt for høj grad er afhængig af, at der bliver stillet en diagnose.

Cecilie fortæller i denne artikel fra DR om sine udfordringer med at tage en ungdomsuddannelse: https://lnkd.in/esRAQjrn

Cecilies historie peger på flere af de samme barrierer, som Videnscenter om handicaps kortlægning på området også peger på – herunder en manglende fleksibilitet og mulighed for at tage uddannelse på deltid, behovet for udvikling af mere inkluderende læringsmiljøer mv.

Udvalgte resultater

Udvalgte resultater

  • 40 % af unge uden for job og uddannelse har et handicap
  • Unge med handicap har fire gange så stor risiko for at være uden job og uddannelse som unge uden handicap
  • Det er især de psykiske og kognitive handicap, der fylder meget hos de unge, der er uden for job og uddannelse.
Læs rapporten her