Ny nordisk ekspertgruppe skal indsamle viden om børn og deltagelse

NYHED
Børn og voksne står i rundkreds og holder hinanden om skuldrene til idrætsarrangement

Videnscenter om handicap er med i en ny ekspertgruppe, der skal samle viden om børn og unge med funktionsnedsættelse og deres deltagelse i samfundet. Projektet er søsat og finansieret af Nordisk Ministerråds børne- og ungdomskomité (NORDBUK) og Nordisk Velfærdscenter.

Ekspertgruppen skal fremme erfarings- og vidensdeling i Norden omkring børn og unge med funktionsnedsættelser og bidrage til indsamling af viden og gode eksemplerDesuden skal gruppen bidrage med et barne- og ungdomsperspektiv i Nordisk Råds handlingsplan om funktionsnedsættelser 2018-2022.

Ekspertgruppens arbejde løber over et år, og gruppen har netop haft første møde i FN-byen. Gruppen består af 20 eksperter fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland, Finland, Åland og Danmark. Fra Videnscenter om handicap deltager konsulent Anne-Merete Kissow.

Deltagerne er udpeget med baggrund i, at de har et bredt overblik og en dyb forståelse for den situation og de behov, der gør sig gældende for børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser, både i det land de repræsenterer og internationalt.