Nye undersøgelser kaster lys over bevægelsesvaner og brugen af naturen hos mennesker med handicap

NYHED
Mand med benprotese i naturen - Shutterstock

Hen over sommeren 2021 udkom to nye spændende rapporter der giver ny viden om mennesker med handicap. Temaerne er bevægelse i hjemmet, på arbejde og uddannelse samt i fritiden i forhold til friluftsliv, oplevede barrierer og meget mere. I rapporterne kan du blandt andet få indsigt i hvorfor mennesker med handicap tager ud i naturen, hvad de foretrukne aktiviteter er, og hvor mange procent der oplever at ledsagelse er en afgørende barriere for at komme mere ud.

Data om bevægelse i hjemmet, på arbejde og i fritiden fra forskningsprojektet Danmark i bevægelse.

Den ene rapport ved navn Bevægelsesvaner hos personer med funktionsnedsættelse er et tema-udtræk udtræk af data fra det store og landsdækkende forskningsprojekt om danskernes bevægelsesvaner kaldet Danmark i Bevægelse.

Rapporten og forskningsprojektet er udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Hele forskningsprojektet Danmark i Bevægelse bygger på 163.000 besvarelser, hvilket er 40 % af alle der blev inviterede til at svare. Forskningsprojektet afdækker hvordan og hvorfor vi bevæger os, med det formål at få skabt indsatser der får endnu flere i bevægelse.

Rapporten der handler specifikt om bevægelsesvaner hos personer med funktionsnedsættelse indeholder viden om bevægelse i hjemmet, på arbejde og uddannelse, i forbindelse med fysisk aktiv sport, samt bevægelse i fritiden.

I efteråret 2021 udsender SDU en rapport til hver af landets kommuner med information om den enkelte kommunes resultater, på baggrund af dataene fra forskningsprojektet Danmark i Bevægelse. Det bliver spændende at se, hvordan kommunerne kommer til at arbejde videre med disse data i politikker og konkrete indsatser. Bevægelsesvaner hos personer med funktionsnedsættelse er udgivet af Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, juni 2021. Analyserne er lavet ud fra data der er indsamlet i oktober-november 2020.

Videnscenter om handicap arbejder aktivt med tilpasset bevægelse i skolen og fritidslivet. Vi arbejder pt. på at udvikle og opdatere vores aktivitetsdatabase, hvor alle kan finde inspiration til lege og aktiviteter der med tilpasninger kan bruges af alle. Vi glæder os til at dele den nye database med jer, når den er klar i efteråret 2021.

Udvalgte resultater

 • 41 pct. af de voksne danskere (15+ år) der har deltaget i undersøgelsen, har mindst én funktionsnedsættelse. De tre største er 1) kronisk sygdom (19 pct.), 2) psykisk lidelse/adfærdsforstyrrelse (8 pct.) og 3) fysisk funktionsnedsættelse/handicap (7 pct.).
 • Ud af den gruppe der har svaret at de har en psykisk lidelse/adfærdsforstyrrelse, er 41 % 15-29 år. I gruppen af personer med kognitiv funktionsnedsættelse udgør de 15- 29-årige 30 procent.
 • Næsten ingen kan karakteriseres som havende et fysisk inaktivt fritidsliv – heller ikke personer med funktionsnedsættelse, og der er kun små forskelle i antallet af aktivitetstyper, som personer med og uden en funktionsnedsættelse udfører.
 • Personer uden en funktionsnedsættelse er markant mere aktive i løb og holdboldspil samt lidt mere aktive i cykling, andre boldspil og fitness og fysisk træning. Derimod er personer med funktionsnedsættelse markant mere aktive i genoptræning og rehabilitering samt lidt mere aktive i mental træning og smidigheds-/stabilitetstræning, gymnastik, aktiviteter i vand og udelivsaktiviteter.
 • Særligt personer med en kognitiv funktionsnedsættelse skiller sig ud, ved at have en relativt lav deltagelse i aktiviteter der er selvorganiseret, foreningsbaseret og i kommercielle motionscentre.
Læs rapporten her

Friluftslivet blandt personer med handicap i Danmark

Den anden rapport er udarbejdet af Danske Handicap Organisationer og kortlægger mennesker med handicap’s brug af naturen og hvilke barrierer der skaber dårlig tilgængelighed. Undersøgelsen er foretaget blandt Danske Handicaporganisationers panel på 1.722 panelister, som er rekrutteret via Danske Handicaporganisationers underforbund. Panelisterne har enten selv handicaps eller er pårørende til borgere med handicaps. 594 komplette besvarelser er indsamlet, hvilket giver en svarprocent på ca. 34 pct.

Læsere af rapporten har været positiv overraskede over, at der tilsyneladende er mange mennesker med handicap der kommer ud i naturen, sammenlignet med data om personer uden handicap. Der er som rapporten har afdækket, mange faktorer der vanskeliggør en øget brug af naturen for mennesker med handicap.

Videnscenter om handicap arbejder aktivt med at mennesker med handicap får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet, herunder også friluftslivet. Derfor har vi søsat projekt Natur for alle, kortlægning og formidling af tilgængelige stier i naturen for alle.

Læs mere om projekt ‘Natur for alle’ her. 

Udvalgte resultater

 • Ca. halvdelen af personer med handicap er ude i naturen i Danmark næsten dagligt eller oftere i sommerhalvåret
 • 81 pct. oplever i meget høj eller høj grad, at friluftsaktiviteter forbedrer deres psykiske velvære og humør
 • 25 pct. svarer, at de startede med at dyrke deres friluftsaktivitet, fordi det er en familietradition.
 • 60 % af respondenterne, vil gerne endnu mere ud end de kommer i dag.
 • 27 % af de adspurgte svarer, at de er afhængige af ledsagelse fra en ven, ledsager, støtteperson eller lign. for at komme ud i naturen.
 • 20 % svarer, at fysiske forhindringer på stederne de besøger udgør en bariere for at komme mere ud.
 • Derudover svarer 15 % at de mangler inspiration til sjove og spændende oplevelser i naturen.
Læs rapporten her