Nyt materiale: Sådan igangsætter du aktiviteter for mennesker med svære funktionsnedsættelser

NYHED
Forsidebillede til inspirationshæftet

Mennesker med svære funktionsnedsættelser er en af de befolkningsgrupper, der deltager allermindst i bevægelse, viser notat fra Videnscenter om handicap. Men det skal nyt inspirationsmateriale til fagprofessionelle lave om på.

I notatet ’Bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser’ fremgår det, at netop de mennesker der lever med de sværeste selvvurderede funktionsnedsættelser, har den laveste bevægelsesdeltagelse. Det skyldes bl.a. at mange med svære handicap har brug for assistance fra en fagprofessionel pædagogisk medarbejder, eller hjælper, for at kunne indgå i bevægelsesaktiviteter som fysisk leg, idræt og andre bevægelsesformer.

Selv hvis assistancen til at kunne deltage er til stede, lykkes det ikke altid at skabe aktiviteter for målgruppen, der ellers oplever mangel på bevægelsesaktiviteter, som de kan deltage i. Sammenhæng bunder bl.a. i, at det omgivende miljø kan have svært ved at skabe og tilpasse aktiviteter, der muliggør meningsfuld deltagelse; altså aktiviteter hvor den pågældende med handicap ikke er passiv tilskuer, men bidrager aktivt. Der er som regel ikke tale om manglende motivation fra eksempelvis det pædagogiske personales side, men nogle gange om manglende erfaring med bevægelsesaktiviteter og tilpasninger af aktiviteter. Det kan gøre det svært at vide, hvordan man gør, men også at presse det ind i en i forvejen travl hverdag.

Med tanke på disse udfordringer, har vi i Videnscenter om handicap forsøgt at imødegå problemstillingen med et nyt materiale, der skal være med til at inspirere til, og konkretisere, hvordan man som fagprofessionel kan være med til at igangsætte og tilpasse bevægelsesaktiviteter, så også mennesker med svære funktionsnedsættelser kan opleve meningsfuld deltagelse i bevægelse og idræt.