Nyt notat sætter fokus på bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser

NYHED
Videnscenter om handicap logo

Der er en klar sammenhæng mellem bevægelsesdeltagelse og funktionsnedsættelse – mennesker med sværere selvvurderede funktionsnedsættelser har også den laveste bevægelsesdeltagelse. I dette notat kan man læse om hæmmende og fremmende faktorer for bevægelsesdeltagelse samt potentialer og konsekvenser ved hhv. høj og lav deltagelse i bevægelse for mennesker med svære funktionsnedsættelser.

I det kommende år vil Videnscenter om handicap arbejde mere med spørgsmålet omkring bevægelsesdeltagelse og svære funktionsnedsættelser.

Notat peger på, at der er flere fysiske, personlige, sociale og samfundsmæssige potentialer ved at øge bevægelsesdeltagelsen for mennesker med svære funktionsnedsættelser. Det er gennemgående, at bevægelsesdeltagelsen er lavere hos mennesker med svære funktionsnedsættelser sammenlignet med mennesker uden funktionsnedsættelser. Det gælder både i arenaer som idrætsforeninger, motionscentre og træning på egen hånd. Mennesker med svære funktionsnedsættelser har den laveste deltagelsesprocent i idrætsforeninger, hvor kun 20% deltager, sammenlignet med en deltagelsesprocent på 80% for mennesker uden funktionsnedsættelser.

I notatet kan du også læse mere om en række opmærksomhedspunkter, der kan fokuseres på i arbejdet med at øge bevægelse for mennesker med svære funktionsnedsættelser.