Op på jernhesten! Nyt projekt skal give flere med handicap adgang til cykling

NYHED
Fem mennesker set fra ryggen. Den første fra venstre cykler, de to næste kører på håndcykel, den næste kører på cykel, og den sidste løber. Brugt til cykelprojekt.

Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap har fået midler til projektet ’Cykling for alle’, der skal vise vejen for fremtidige indsatser, så mennesker med handicap lettere kan få adgang til cyklingens glæder.

Danmark er et af verdens mest cykel-begejstrede lande, og cyklen kan da også, både som transportmiddel og fritidsaktivitet, give stor frihed og gode oplevelser – og det skal flere mennesker med handicap have del i. Sådan lyder ambitionen bag ‘Cykling for alle’, der først og fremmest skal være med til at etablere et bedre vidensgrundlag for hvilke indsatser, der har størst potentiale på individ- og samfundsplan for at give mennesker med handicap adgang til cykling.

Den indsamlede viden skal bl.a. benyttes til at udpege virkningsfulde metoder og uudnyttede potentialer, der kan realiseres i fremtidige indsatser. Herudover skal projektet styrke kendskabet til, og fremme, cykling blandt både børn og voksne med handicap.

Midlerne er bevilliget af en statslig cykelpulje, og projektet starter til januar 2023. Læs mere om projektet her.