”Studiefællesskaber for alle”: Nyt projekt skal afdække behov hos studerende og medarbejdere på videregående uddannelser

NYHED

Videnscenter om handicap har taget initiativ til et nyt projekt, hvor vi med studerende og medarbejdere fra videregående uddannelser vil foretage en afdækning af behov samt af eksisterende metoder og redskaber, der kan styrke inkluderende studiemiljøer. Resultaterne skal danne udgangspunkt for udvikling af en værktøjskasse, der skal hjælpe medarbejdere og studerende med at skabe inkluderende studiemiljøer.

Mennesker med handicap opnår i markant mindre grad end andre en uddannelse og undersøgelser viser, at studerende med handicap oplever større frafald, lavere trivsel og tilhørsforhold på studiet og oplever sig i højere grad udelukket fra studiefællesskabet. De oplever også en række udfordringer i omgivelser og strukturer fx: manglende fleksibilitet, svær adgang til den individuelle støtte og at undervisning og undervisningsmaterialer ikke er tilgængelige. Samtidig efterlyser undervisere redskaber til, hvordan de skal tilrettelægge og gennemføre undervisningen med en stadig mere heterogen gruppe af studerende.

Støtteindsatsen er i dag primært individuelt rettet som fx Socialpædagogisk Støtte (SPS). Denne støtte er meget vigtig, men udfordringerne kan langt fra alene løses med et individuelt fokus. Der er behov for, at der i lang højere grad sættes ind med indsatser, der gør de almene studiemiljøer, både i og uden for undervisningen, mere inkluderende.

Ekspertgruppe

Til projektet er knyttet en ekspertgruppe bestående af Studenterrådgivning, Støtte- og Rådgivningscentret på Århus Universitet, studielivsforskere fra RUC, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Danske Handicaporganisationer og Danske Studerendes Fællesråd.

Værktøjskasse skal give bedre deltagelsesmuligheder

Videnscenter om handicap vil derfor med projekt Studiefællesskaber for alle som det første afdække, hvilke udfordringer og barrierer studerende og medarbejdere oplever i forhold til at studerende med funktionsnedsættelser kan deltage i sociale og faglige aktiviteter og fællesskaber på studiet, og hvilke løsninger, der allerede anvendes.

På baggrund af disse resultater planlægger Videnscenter om handicap i tæt samarbejde med studerende og medarbejdere fra videregående uddannelser at udvikle en værktøjskasse med praksisrettede metoder og redskaber, der skal styrke studerende med handicaps muligheder for at deltage i sociale og faglige aktiviteter og fællesskaber.  Værktøjskassen skal således med udgangspunkt i principper om Universelt Design og Universelt Design for læring hjælpe med at skabe fleksible, tilgængelige og varierede deltagelsesmuligheder, sådan at studerende med funktionsnedsættelser sammen med alle andre studerende kan indgå i uddannelsens aktiviteter. Afslutningsvis skal der ske en landsdækkende formidling af værktøjskassen og projektets resultater.