Videnscentret igangsætter nyt 3-årigt projekt om tilgængelige naturstier

Mand med benprotese i naturen - Shutterstock

Projektet ”Natur for alle – tilgængelighedsmærkning af naturstier” støttet af Friluftsrådet og AAGE V. JENSEN NATURFOND skal over de næste tre år udvikle en tilgængelighedsmærkning, så flere mennesker med funktionsnedsættelser kan komme ud i naturen. Projektet skal i samarbejde med mennesker med handicap, lodsejere og foreninger arbejde for at opbygge en ny database for tilgængelig natur og styrke udbredelsen af den over hele landet.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94

Baggrunden for projektet er, at en stor andel af de 31% af danskerne mellem 16 og 64 år som har en funktionsnedsættelse, er ufrivillige inde-mennesker. Det skyldes, at naturen – både den vildere og den plejede natur – ikke er tilgængelig for dem. Det skal projektet være med til at ændre ved at registrering og mærke naturstier over hele landet, så de bliver overskuelige og let-tilgængelige for alle.

Læs pressemeddelelsen her

Læs mere om 'Natur for alle'