Om Videnscentret

Videnscenter om handicap blev etableret i 1995 under navnet Handicapidrættens Videnscenter. Vi arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg. For vi mener, at det er muligt at skabe plads til alle, når de rette betingelser er til stede.

Vores arbejde er baseret på FN’s handicapkonvention, der skal beskytte, sikre og udvikle menneskerettigheder for personer med handicap. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med til samfundet, og at der kan skabes plads til alle, der har lyst, hvis de får den rigtige støtte, og de rette betingelser er til stede.

Vi ser handicap som et forhold mellem et menneskes funktionsnedsættelse og de betingelser, det omgivende samfund producerer. I videnscentret arbejder vi for at mindske disse handicaps gennem indsatser på både individ- og samfundsniveau.

Læs om de årlige indsatser i vores årsberetninger

Hvad arbejder vi for?

Vi arbejder for, at mennesker med nedsat funktionsevne får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet – i skolen, under uddannelse, på jobbet og i fritiden.

Krop, bevægelse og relationer står centralt i videnscentrets arbejde, fordi deltagelse i idræt og bevægelse skaber grundlag for en læring og udvikling, der styrker deltagelse personligt og socialt. Når det styrkes, påvirkes andre områder i menneskets liv, så personen får evne og mod til uddannelse, beskæftigelse eller frivilligt arbejde.

I vores arbejde har vi særligt fokus på:

  • Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) og friluftsliv
  • Sundhed, rehabilitering og bevægelse
  • Uddannelse
  • Beskæftigelse

Hvordan arbejder vi?

I videnscentret arbejder vi vidensbaseret. Gennem mere end 20 år har vi arbejdet med aktivitet og deltagelse for mennesker med nedsat funktionsevne ved at:

  • Indsamle viden, udvikle ny praksis, skabe netværk og dele viden på tværs af fag og sektorer
  • Rådgive fagpersoner, borgere, pårørende og offentlige myndigheder
  • Tilbyde oplysning og erfaringsformidling gennem forlagsvirksomhed, hjemmeside, konferencer og temadage.

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i erfaringer fra mødet med mennesker i deres hverdagsliv. Det er afgørende for os, at vi har direkte kontakt med de mennesker, vi søger at hjælpe, og vi giver os god tid til at forstå de problemstillinger, som de ønsker hjælp til.

Gennem faglig refleksion over disse erfaringer skaber vi viden, som vi kvalificerer gennem teoretisk analyse og bringer tilbage i arbejdet med vores målgrupper.

Vi indsamler ligeledes viden fra anden praksisudvikling og forskning samt formidler viden til vores målgrupper gennem bøger, artikler, rådgivning, digitale medier, undervisning og netværk.

Find mere viden i vores egne publikationer


Videnscenter om handicap blev stiftet i 1995 af Parasport Danmark (dengang: Dansk Handicap Idræts-Forbund) under navnet Handicapidrættens Videnscenter, som en selvejende institution med et almennyttigt formål og en selvstændig profil.

Videnscentret finansieres af satspuljemidler fra Beskæftigelsesministeriet (75 %) og lottomidler fra Kulturministeriet (25 %).

I april 2019 skiftede centret navn til Videnscenter om handicap.

Læs videnscentrets vedtægter