Lodsejernes rolle

Naturstyrelsen, kommuner, private fonde og andre interessenter, som udvikler, drifter og formidler naturområderne til daglig, har en vigtig rolle i projekt 'Natur for alle'. Der er i projektets start samlet en udviklingsgruppe af lodsejere fra hele landet, som løbende er med til at udvikle den digitale platform. Det er lodsejernes rolle i projektet at registrere tilgængeligheden på de udvalgte stier, og derfor har det stor betydning for projektet, at have en række lodsejere med i udviklingsfasen.

Mød udviklingsgruppen

Sammen skal de forskellige lodsejere bidrage med viden og input til, hvordan vi får kortlagt og formidlet de bedste bud på tilgængelige steder i Danmark. På baggrund af lodsejerne fra udviklingsgruppens input udvikler projektet en digital platform med tilgængelige naturoplevelser. Udviklingsgruppen består af:

  • Høje-Taastrup Kommune
  • Randers Kommune
  • Kolding Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • AAGE V. JENSEN NATURFOND
  •  Naturstyrelsen Midtsjælland, Sønderjylland og Thy

Information til lodsejere

Her kan du finde information om lodsejernes rolle i ‘Natur for alle’.

Hvad er en lodsejer i projektet?

Med lodsejer mener vi en myndighed, jordejer, naturfond, eller lignende aktører som er ansvarlig for forvaltning og/eller formidling af friluftsliv i Danmark. Nogle af de lodsejere som allerede er en del af projektet er kommuner(naturmedarbejdere, GIS-medarbejdere, kulturmedarbejdere og handicapråd), Naturstyrelsens lokale enheder, Aage V. Jensen Naturfond mm.  Det kan dog også være regionale eller kommunale visit-organisationer, nationalparker, naturnationalparker mv. Det er helt frivilligt om lodsejerne vil være en del af at formidle de mest tilgængelige naturoplevelser i Danmark, både i og efter projektperioden.

Hvad er lodsejernes rolle i projektet?

Vi skelner mellem lodsejerne i udviklingsgruppen og alle andre lodsejere. De der deltager i udviklingsgruppen er en del af selve projektudviklingen med test af registreringssystemer og formidlingsplatform.

Fælles for alle lodsejere der ønsker at deltage i projektet er, at man skal have lyst til at deltage aktivt i at udvælge de mest tilgængelige naturoplevelser i deres respektive områder, samt deltage i registreringen af de udvalgte ruteforløb.  Projektmedarbejderne i Natur for alle sikrer den nødvendige støtte og sparring til udvælgelse af egnede ruter og hjælper med registrering af ruterne, til de lodsejere som ønsker at indgå i projektet.

Der er også mulighed for at få sparring og afprøvning af ruter og faciliteter gennem samarbejde med projektets frivillige frontløbere der bor rundt i det meste af Danmark.

Hvad får man ud af at være en del af projektet?

Som deltagende lodsejer i projektet får man en unik mulighed for at få kortlagt og formidlet ens mest tilgængelige naturoplevelser. Denne formidling er meget efterspurgt af mennesker med handicap og kan være til stor gavn for både borgere i eget hjem, borgere på institutioner, botilbud og aktivitetstilbud. Men også for besøgende borgere med handicap, som ønsker at besøge tilgængelige naturoplevelser i hele Danmark. Hvis borgerne får bedre mulighed for at finde ud i naturen kan det gavne både deres fysiske og psykiske velbefindende, til glæde for borgerne og samfundet som helhed. At kunne finde tilgængelige naturoplevelser gør det også muligt for den enkelte at deltage i sociale aktiviteter i naturen med familie og venner i deres fritid. Den formidling projektet leverer og som er målrettet mennesker med handicap, er også til gavn for ældre der er dårligt gående, familier med barnevogne mv.

Hvordan bliver min kommune/organisation en del af projektet?

Hvis man vil være en del af projektet sender man blot en mail til projektleder Lærke Falstaff, på lf@handivid.dk, og så guider vi jer i udvælgelse af de mest tilgængelige naturoplevelser hos jer, samt i registrering af stederne.

Alle lodsejere som er ansvarlig for naturforvaltning og/eller friluftsformidling kan få formidlet deres mest tilgængelige naturoplevelser på projektets platform. Hvis din organisation ikke selv er ejer af de områder der formidles, forventes det i projektet at der sikres accept fra ejeren til registreringen og formidlingen.

Den nationale digitale platform hvor alle de tilgængelige naturoplevelser samles og formidles, bliver gratis at lægge data ind på og at bruge. Platformen offentliggøres i efteråret 2023, men helt frem til foråret 2024 vil der være mulighed for at blive en del af projektet.

Tag kontakt

Du kan altid tage kontakt hvis du vil vide mere eller være en del af projekt 'Natur for alle'.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94

Line Krag Mortensen

Kommunikations- og projektmedarbejder

44 14 14 22