Lodsejere på tur.

Lodsejernes rolle

Naturstyrelsen, kommuner, private fonde og andre interessenter, som udvikler, drifter og formidler naturområder, har en vigtig rolle i 'Natur for alle'. Det er lodsejernes rolle at hjælpe med at udvælge og registrere tilgængeligheden på ruter og faciliteter. Derfor har det stor betydning for projektet, at samarbejde med lodsejere landet over for at få et samlet overblik over de mange gode, tilgængelige steder, som er i den danske natur.

Læs artikler om lodsejernes arbejde

Hvem er med i projektet?

I Natur for alle samarbejder vi med en lang række lodsejere fra hele landet. Herunder kan du se hvilke kommuner og enheder hos Naturstyrelsen, som på nuværende tidspunkt er en del af projektet. Der kommer løbende flere lodsejere til.

Af naturfonde samarbejder projektet med AAGE V. JENSEN NATURFOND, der har registreret tilgængelige ruter og faciliteter på deres arealer i hele landet.

Kommuner

– Aalborg
– Aarhus
– Assens
– Esbjerg
– Faaborg-Midtfyn
– Fanø
– Favrskov
– Fredericia
– Frederikshavn
– Guldborgsund
– Herning
– Hjørring
– Horsens
– Høje-Taastrup
– Kalundborg
– Kolding

Kommuner

– Køge
– Lolland
– Mariagerfjord
– Middelfart
– Morsø
– Randers
– Rebild
– Ringkøbing-Skjern
– Roskilde
– Silkeborg
– Svendborg
– Tønder
– Vejle
– Vordingborg
– Ærø

Naturstyrelsens enheder

– Blåvandshuk
– Bornholm
– Fyn
– Himmerland
– Hovedstaden
– Kronjylland
– Midtsjælland
– Nordsjælland
– Storstrøm
– Søhøjlandet
– Sønderjylland

Naturstyrelsens enheder 

– Thy
– Trekantsområdet
– Vadehavet
– Vendsyssel
– Vestjylland

Information til lodsejere

Hvad er en lodsejer i projektet?

Med lodsejer mener vi en myndighed, jordejer, naturfond, eller lignende aktører som er ansvarlig for forvaltning og/eller formidling af friluftsliv i Danmark. Nogle af de lodsejere som allerede er en del af projektet er kommuner(naturmedarbejdere, GIS-medarbejdere, kulturmedarbejdere og handicapråd), Naturstyrelsens lokale enheder, Aage V. Jensen Naturfond mm.  Det kan dog også være regionale eller kommunale visit-organisationer, nationalparker, naturnationalparker mv. Det er helt frivilligt om lodsejerne vil være en del af at formidle de mest tilgængelige naturoplevelser i Danmark, både i og efter projektperioden.

Hvad er lodsejernes rolle i projektet?

Vi skelner mellem lodsejerne i udviklingsgruppen og alle andre lodsejere. De der deltager i udviklingsgruppen er en del af selve projektudviklingen med test af registreringssystemer og formidlingsplatform.

Fælles for alle lodsejere der ønsker at deltage i projektet er, at man skal have lyst til at deltage aktivt i at udvælge de mest tilgængelige naturoplevelser i deres respektive områder, samt deltage i registreringen af de udvalgte ruteforløb.  Projektmedarbejderne i Natur for alle sikrer den nødvendige støtte og sparring til udvælgelse af egnede ruter og hjælper med registrering af ruterne, til de lodsejere som ønsker at indgå i projektet.

Der er også mulighed for at få sparring og afprøvning af ruter og faciliteter gennem samarbejde med projektets frivillige frontløbere der bor rundt i det meste af Danmark.

Hvad får man ud af at være en del af projektet?

Som deltagende lodsejer i projektet får man en unik mulighed for at få kortlagt og formidlet ens mest tilgængelige naturoplevelser. Denne formidling er meget efterspurgt af mennesker med handicap og kan være til stor gavn for både borgere i eget hjem, borgere på institutioner, botilbud og aktivitetstilbud. Men også for besøgende borgere med handicap, som ønsker at besøge tilgængelige naturoplevelser i hele Danmark. Hvis borgerne får bedre mulighed for at finde ud i naturen kan det gavne både deres fysiske og psykiske velbefindende, til glæde for borgerne og samfundet som helhed. At kunne finde tilgængelige naturoplevelser gør det også muligt for den enkelte at deltage i sociale aktiviteter i naturen med familie og venner i deres fritid. Den formidling projektet leverer og som er målrettet mennesker med handicap, er også til gavn for ældre der er dårligt gående, familier med barnevogne mv.

Hvordan bliver min kommune/organisation en del af projektet?

Hvis man vil være en del af projektet sender man blot en mail til projektleder Lærke Falstaff, på lf@handivid.dk, og så guider vi jer i udvælgelse af de mest tilgængelige naturoplevelser hos jer, samt i registrering af stederne.

Alle lodsejere som er ansvarlig for naturforvaltning og/eller friluftsformidling kan få formidlet deres mest tilgængelige naturoplevelser på projektets platform. Hvis din organisation ikke selv er ejer af de områder der formidles, forventes det i projektet at der sikres accept fra ejeren til registreringen og formidlingen.

Den nationale digitale platform hvor alle de tilgængelige naturoplevelser samles og formidles, bliver gratis at lægge data ind på og at bruge. Platformen offentliggøres i efteråret 2023, men helt frem til foråret 2024 vil der være mulighed for at blive en del af projektet.

Hvordan bliver min kommune/organisation en del af projektet?

Hvis man vil være en del af projektet sender man blot en mail til projektleder Lærke Falstaff, på lf@handivid.dk, og så guider vi jer i udvælgelse af de mest tilgængelige naturoplevelser hos jer, samt i registrering af stederne.

Alle lodsejere som er ansvarlig for naturforvaltning og/eller friluftsformidling kan få formidlet deres mest tilgængelige naturoplevelser på projektets platform. Hvis din organisation ikke selv er ejer af de områder der formidles, forventes det i projektet at der sikres accept fra ejeren til registreringen og formidlingen.

Den nationale digitale platform hvor alle de tilgængelige naturoplevelser samles og formidles, bliver gratis at lægge data ind på og at bruge. Platformen offentliggøres i efteråret 2023, men helt frem til foråret 2024 vil der være mulighed for at blive en del af projektet.

Sådan registrerer du tilgængelighedsinformation

For at hjælpe registranter, der bruger Indtasteren, godt på vej, er der udarbejdet en række guides, der gør det nemt at komme i gang med at registrere informationer om tilgængelighed.

Registrering i felten: Herunder kan du finde feltskemaer, der viser dig, hvordan du registrerer de nye informationer om tilgængelighed. Du kan både printe feltskemaerne og tage med ud på ruterne eller downloade dem og udfylde dem direkte fra din tablet/mobil, hvis du har et program, der kan åbne aktive pdf’er, fx Adobe Acrobat.

Registrering i Indtasteren: Herunder kan du downloade en step-by-step guide til, hvordan du lægger de nye informationer ind i Indtasteren. I Indtasteren under punkt 4, er der for de enkelte spørgsmål indsat kort vejledende tekst til hjælp for indtastningen, som tilgås ved at klikke på de små spørgsmålstegn ved hvert spørgsmål. Husk at hvis du har en tablet/Ipad med internetadgang, kan du registrere i Indtasteren direkte ude i felten.

Guide til Indtasteren

Der er i Indtasteren tilføjet en række nye spørgsmål vedr. tilgængelighed for linjetypen ”Vandrerute”, og en række punkter/faciliteter som f.eks. shelters, toiletter, udsigtstårn, mm. De nye spørgsmål ligger inde i Indtasterens foldemenu, under afsnit 4 ”Info om tilgængelighed”. Derudover er der under vedhæftning af billeder, nu mulighed for at der tilføjes både billedtekst, copyright navn og alternativ tekst som læses højt for blinde og svagtseende. Indtastningen af tilgængelighedsoplysninger kræver i flere tilfælde, at du har tager ud på ruten eller til faciliteten for at måle noget, indsamle oplysninger eller tage specifikke billeder, der er afgørende for brugeren af udinaturen.dk.

Download vejledningen til Indtasteren her

Webinar om de nye funktioner i Indtasteren

Gruppe af mennesker i naturen set fra ryggen.

Udviklingsgruppen

Sammen har lodsejerne bidraget med viden og input til, hvordan vi kortlægger og formidler de bedste bud på tilgængelige steder i Danmark. Det digitale overblik på udinaturen.dk er udviklet på baggrund af udviklingsgruppens input. Udviklingsgruppen består af: Høje-Taastrup Kommune, Randers Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, AAGE V. JENSEN NATURFOND og Naturstyrelsen Midtsjælland, Sønderjylland og Thy.

Teknik & Miljø: Fælles om datagrundlaget til de gode naturoplevelser

I dette nummer af Teknik & Miljø pryder frontløber Adam Bruun forsiden, da 'Natur for alle' har bidraget til en artikel om fælles datagrundlag i samarbejde med bl.a. GeoFa og Naturstyrelsen.

Læs artiklen her
Portræt af frontløber Peter Ottesen

KTC-artikel: Roskilde Kommune registrerer stier

I en artikel fra KTC-bladet fortæller Roskilde Kommune og at være en del af 'Natur for alle' og registrere tilgængelige stier og faciliteter. Med på tur er frontløber Peter Ottesen, der fortæller om at bruge naturen som kørestolsbruger.

Læs artiklen her
Portræt af Gerhard Korbo med NFA-logo + Naturmødet-logo mod venstre.

Podcast: Hør om Aalborg Kommunes samarbejde med 'Natur for alle'

I dette afsnit af Naturmødets podcast “På Naturens Vegne” fortæller frontløber i 'Natur for alle' Gerhard Korbo om, hvordan han bruger naturen som kørestolsbruger. To repræsentanter fra Aalborg Kommune fortæller om deres arbejde med tilgængelighed i naturen.

Lyt til podcasten her

Tag kontakt

Du kan altid tage kontakt hvis du vil vide mere eller være en del af projekt 'Natur for alle'.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94

Portrætbillede af Line Mortensen på grøn baggrund.

Line Krag Mortensen

Kommunikations- og projektmedarbejder

44 14 14 22