Model: Styrket uddannelse til unge med handicap

MODEL

Denne model opsummerer en række anbefalinger om, hvad der er afgørende i forhold til at styrke uddannelsesmulighederne for unge med handicap. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af vidensopsamlingen ‘Uddannelse og handicap’.

Model med anbefalinger til styrket uddannelse for unge med handicap: 1. Inkluderende studiemiljøer 2. Støtte 3. Sociale fællesskaber 4. Fysisk tilgængelighed 5. Overgange 6. Fleksibilitet 7. Administration 8. Vejledning

Med udgangspunkt i kortlægningen af viden om uddannelse og handicap er der udarbejdet otte anbefalinger til, hvor der er behov for indsatser, viden og lovgivningsmæssige initiativer, som kan styrke uddannelse for unge med handicap. De otte anbefalinger er opsummeret i ovenstående model. Du kan læse mere uddybende om dem i vidensopsamlingen, som kan downloades længere nede på siden her.

8 anbefalinger: Styrket uddannelse for unge med handicap

 1. Inkluderende studiemiljøer: Styrke inkluderende studiemiljøer samt indsatser ift. trivsel og fastholdelse.
 2. Støtte: Kompetenceudvikling til fagprofessionelle samt mulighed for at trække på specialiseret viden om handicap.
 3. Sociale fællesskaber: Understøtte deltagelse i sociale fællesskaber i og uden for undervisningen.
 4. Fysisk tilgængelighed: Fokus på tilgængeligheden og universelt design.
 5. Overgange: Brobygning og tidlig indsats ift. at få støtte ved overgang til uddannelse og job.
 6. Fleksibilitet: Fleksibilitet og økonomisk sikkerhed ved dispensation. Mulighed for at pause handicaptillæg.
 7. Administration: Lette administrative procedurer og sagsbehandlingstider.
 8. Vejledning: Opsporing og proaktiv vejledning. Øge vejlederes viden om uddannelse og handicap.
 • Download modellen

  Billede dokument
  Download

Find mere viden i vidensopsamlingen ‘Uddannelse og handicap’

Videnscentrets kortlægning af eksisterende viden om unge med handicap på uddannelsesområdet giver overblik over udfordringer i forhold til at inkludere unge med både fysiske og psykiske handicap i undervisningen og de sociale fællesskaber på uddannelserne.

Der er sket en relativ og væsentlig stigning i beskæftigelsen for mennesker med handicap samlet set de senere år med højkonjunktur frem mod Corona-krisen. Siden 2012 er beskæftigelsesforskellen mellem mennesker med og uden handicap faldet ca. 8 procentpoint fra 34,6 pct. til 26,4 pct.

Kortlægningen bygger på en gennemgang af litteratur om uddannelse for unge med handicap i Danmark, og den viser, at unge med handicap på en række områder er dårligere stillet end andre unge, når det kommer til både uddannelsesniveau og trivsel. Unge med handicap opnår i markant lavere grad såvel en ungdomsuddannelse som en kompetencegivende uddannelse end andre, og de har et højere frafald. Særligt unge med psykiske handicap trives dårligere end andre.

Vidensopsamlingen opsummerer hvilke barrierer der er, og hvilke virksomme indsatser, der kan bidrage til at unge med handicap i højere grad trives og kan gennemføre en uddannelse. Disse barrierer og indsatser er samlet i ovenstående model og uddybes i vidensopsamlingen, som kan downloades herunder.

 • Download vidensopsamlingen

  PDF dokument
  Download

Mere om uddannelse

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om uddannelse og handicap kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Janina Gaarde Rasmussen

Janina Gaarde Rasmussen

Videns- og analysekonsulent

(+45) 92 82 50 97