Det Centrale Handicapråd: 11 anbefalinger til at styrke uddannelsesområdet

NYHED

Det Centrale Handicapråd giver med sit uddannelsespolitiske udspil anbefalinger til, hvordan flere mennesker med handicap kan få mulighed for at gennemføre en uddannelse. Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål.

Her er de 11 anbefalinger med hovedpunkter til, hvordan indsatsen bør styrkes under hver anbefaling:

 1. Styrk indsatsen for, at alle tager folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Fokus på afgangsprøver som mål
 • Tilgængelig viden om handicap og støttemuligheder
 • Tidlig indsats og målrettet plan for elever med handicap
 • Alternative prøveformer
 • Alternativ til grundskolebevis
 • Politisk målsætning
 • Øget brug af mulighed for forlængelse
 1. Styrk praksisfagligheden og inddragelsen af erhvervslivet i grundskolen
 • Mulighed for vekselordning mellem skole og praktik
 • Mere praksisrettet undervisning
 • Tilgængelig viden om handicap og støttetilbud
 • Lige muligheder og kommunalt ansvar
 • Systematisk videndeling

 

 1. Styrk muligheden for job som trædesten i overgange til senere uddannelsesvalg
 • Systematisk individuel vurdering
 • Opfølgning
 • Uddannelsesvoucher
 1. Styrk den forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Ny praksis for målgruppevurdering
 • Øget kendskab og inklusion i brobygningsprogrammet
 • Bedre mulighed for støtte
 • Bedre brug af fleksible forløb
 • Kortlægning af mulige barrierer
 • Opkvalificering af lærere
 1. Styrk indsats og viden hos vejledere på uddannelsesinstitutioner og KUI
 • Sikring af lovbestemt praksis
 • Én gennemgående kontaktperson
 • Tilgængelig viden om handicap og støtte
 1. Styrk muligheden for helhedsorienteret studieplan på ungdomsuddannelser
 • Mulighed for helhedsorienterede studieplaner
 • Øget fokus på implementering
 • Ansvar hos vejleder
 • Afklaring inden uddannelsesstart
 1. Styrk fleksibiliteten på ungdomsuddannelserne
 • Større fleksibilitet
 • Statslig økonomisk kompensation
 • Alternative prøveformer
 • Erfaringsudveksling
 1. Styrk den økonomiske tryghed på uddannelserne
 • Omstrukturering af handicaptillæg i uddannelsessystemet
 • Mulighed for forhåndsgodkendelse af bevilling
 1. Styrk udbuddet af relevante uddannelsestilbud
 • Relevante uddannelsestilbud af høj kvalitet
 • Bred geografisk tilgængelighed
 • Tilstrækkelig kapacitet
 1. Styrk overgangen fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Erhvervsrettede uddannelsesmuligheder
 • Tilpassede tilbud på ordinære uddannelser
 • Synlige muligheder og viden
 1. Styrk muligheden for at tage HF-enkeltfag
 • Opstart direkte efter grundskolen
 • Mulighed for økonomisk understøttelse
 • Dispensation for studieaktivitetskrav

Læs her mere om de 11 anbefalinger og Det Centrale Handicap Råds uddannelsespolitiske udspil 2023 ’Lige muligheder for uddannelse – med eller uden handicap’