‘Natur for alle’ er et treårigt projekt, der løber fra juni 2021 til maj 2024. Projektet udvikles gennem løbende samarbejde med brugere, lodsejere og frilufts- og handicaporganisationer. Projektet bygger desuden på et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen og GeoDanmarks fagdatabase GeoFa omkring formidling og registrering.

 

Vision

‘Natur for alle’ arbejder for, at flere mennesker med handicap kan komme ud i naturen.

 

Formål

Der skabes en national, digital platform, hvor information om de tilgængelige naturoplevelser, som allerede er derude, samles og formidles. Frivillige frontløbere inspirerer til at bruge naturen mere.

Over 200 ruter er registreret

I projekt ‘Natur for alle’ er der allerede registreret information om tilgængelighed på over 200 ruter og faciliteter landet over. Projektet indgår i et samarbejde med Naturstyrelsen om at vise de nye informationer på hjemmesiden www.udinaturen.dk.

Overblikket gør det lettere for mennesker med handicap, såvel som ældre, gangbesværede og børnefamilier, at få inspiration og tryghed til at tage ud og opleve den danske natur.

På hjemmesiden kan du fx søge efter ruter og udsigtstårne uden trin og trapper, handicaptoiletter, shelter med lift eller gulvudtræk og ruter med lavt besøgsniveau.

Ruterne findes ved at klikke ind på det orange kørestolsikon på udinaturen.dk’s forside med teksten ‘Alle ud i naturen’. Der kommer løbende flere ruter på hjemmesiden.

Logo Alle Ud I Naturen Logo Med Tekst Beskåret - uden baggrund
Mennesker med og uden handicap på natursti.

Guide: Inspiration til tilgængelige naturoplevelser

Nu kan du finde tilgængelighedsinformation om mere end 100 ruter og faciliteter på www.udinaturen.dk. I denne guide har vi udvalgte en række af de naturoplevelser, som du kan finde inde på det nye overblik.

Find inspiration her

Hvorfor er information om tilgængelig natur vigtig?

60% af mennesker med handicap vil gerne mere ud i naturen, end de er i dag. Desværre er der mange barrierer, der gør det svært at komme ud og få del i naturens goder. En af de barrierer handler om, at det er svært at finde ud af, hvor naturen er tilgængelig ud fra det handicap og de behov man har. Den barriere arbejder ‘Natur for alle’ for at fjerne.

Det at have adgang til og være i naturen har en positiv effekt både i forhold til sundhedsfremme, livskvalitet og socialt samvær. Det skyldes, at naturen har en restituerende effekt og giver en naturlig anledning til samvær.

Download hele Videncenter om handicaps faktaark om handicap, natur og friluftsliv her. 

Læs hele rapporten fra Danske Handicaporganisationer her. 

Billede af styregruppen i naturen.

Hvem står bag projektet?

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. Projektet er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets udlodningsmidler.

Hent mere information

Hvis du vil vide mere om projekt ‘Natur for alle’ kan du her downloade yderligere information.

 • Flyer om projekt 'Natur for alle'

  PDF dokument
  Download
 • One-pager om 'Natur for alle'

  PDF dokument
  Download
 • Se webinar om 'Natur for alle'

  Download

Tag kontakt

Du kan altid tage kontakt, hvis du vil vide mere eller være en del af projekt 'Natur for alle'.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94

Portrætbillede af Line Mortensen på grøn baggrund.

Line Krag Mortensen

Kommunikations- og projektmedarbejder

44 14 14 22