‘Natur for alle’ er et treårigt projekt, der løber fra juni 2021 til maj 2024. Projektet udvikles gennem løbende samarbejde med brugere, lodsejere og frilufts- og handicaporganisationer. Projektet bygger desuden på et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen og GeoDanmarks fagdatabase GeoFa omkring formidling og registrering.

 

Vision

‘Natur for alle’ arbejder for, at flere mennesker med handicap kan komme ud i naturen.

 

Formål

Der skabes en national, digital platform, hvor information om de tilgængelige naturoplevelser, som allerede er derude, samles og formidles. Frivillige frontløbere inspirerer til at bruge naturen mere.

Projektets faser

1. Brugerinddragelse og indsamling af viden: Brugernes behov i naturen afdækkes. Der udvikles en række krav til registrering og formidling på brugerplatformen.

2. Udvikling af løsning og test: Der udvikles en løsning til registrering af stier og faciliteter og en tilhørende digital platform. Lodsejere og brugere er med til at udvikle og teste løsningerne.

3. Udbredelse af løsning: Muligheden for at registrere gode stier og faciliteter udbredes. De frivillige frontløbere inspirerer andre med handicap gennem lokale aktiviteter i naturen.

Hvorfor er information om tilgængelig natur vigtigt?

60% af mennesker med handicap vil gerne mere ud i naturen, end de er i dag. Desværre er der mange barrierer, der gør det svært at komme ud og få del i naturens goder. En af de barrierer handler om, at det er svært at finde ud af, hvor naturen er tilgængelig ud fra det handicap og de behov man har. Den barriere arbejder ‘Natur for alle’ for at fjerne.

Det at have adgang til og være i naturen har en positiv effekt både i forhold til sundhedsfremme, livskvalitet og socialt samvær. Det skyldes, at naturen har en restituerende effekt og giver en naturlig anledning til samvær.

Download hele Videncenter om handicaps faktaark om handicap, natur og friluftsliv her. 

Læs hele rapporten fra Danske Handicaporganisationer her. 

Hvem står bag projektet?

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. Projektet er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets udlodningsmidler.

Hent mere information

Hvis du vil vide mere om projekt ‘Natur for alle’ kan du her downloade yderligere information.

 • One-pager 'Hvad er en frontløber?'

  PDF dokument
  Download
 • One-pager om frontløbernes rolle

  PDF dokument
  Download
 • Folder om projekt 'Natur for alle'

  PDF dokument
  Download
 • Se webinar om 'Natur for alle'

  Download

Tag kontakt

Du kan altid tage kontakt, hvis du vil vide mere eller være en del af projekt 'Natur for alle'.

Portrætbillede af Lærke Falstaff

Lærke Falstaff

Projektleder

92 82 50 94

Line Krag Mortensen

Kommunikations- og projektmedarbejder

44 14 14 22