GUIDE: Hvordan spørger jeg ind til handicap ved ansættelsessamtalen?

Videnscenter om handicap har i samarbejde med flere virksomheder udviklet en samtaleguide, som kan støtte dig som ansættende leder under ansættelsessamtalen med en kandidat med handicap. Guiden er udviklet og tilpasset i samspil med mennesker med handicap, der har givet input til guiden. 

Videnscenter om handicap har i samarbejdet med flere virksomheder udviklet en samtaleguide, som kan skabe afklaring og indgå i planlægningen og gennemførelsen af ansættelsessamtaler med mennesker med handicap.

Baggrunden er, at vi møder mange ansættende ledere, der er i tvivl om, hvordan man bedst går til det at tale om handicappet i en ansættelsessammenhæng. Vi mødes med med spørgsmål som: Hvad må jeg spørge om? Hvad er vigtigt at få afklaret? Hvordan kan jeg spørge åbent ind til noget, som kan være følsomt og kan misforstås?

Hvordan kan du bruge guiden?

Mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre. På den baggrund kan man diskutere, om det overhovedet giver mening at udarbejde en sådan guide. Det er dog vores erfaring i vores samarbejde med arbejdsgivere og mennesker med handicap, at der trods store individuelle forskelle alligevel er nogle kerneelementer, som fortjener et skærpet fokus hos ansættelsessamtalens deltagere.

Denne guide er således til dig, som er ansættende leder, HR-konsulent eller en del af et ansættelsesudvalg, der står over for at skulle gennemføre en ansættelsessamtale med en jobkandidat med handicap. Guiden er IKKE et værktøj til at screene for handicap, som en jobkandidat ikke allerede har gjort dig opmærksom på.

Guidens samtalehjul og spørgsmålsark er tænkt som et bidrag til din forberedelse og/eller som værktøj, der konkret kan tages med ind ved samtalebordet og fungere som dialogværktøj. Værktøjerne kan understøtte, at du som leder og jobkandidaten bliver trygge ved at spørge ind til, og tale om de elementer, som kan være svære at få sat ord på- men som er vigtige at få afdækket.

Kontakt os

Tag fat i en af vores konsulenter, hvis du vil vide mere eller ønsker rådgivning i forbindelse med rekruttering af medarbejder med handicap

Billede af Cathrine Christoffersen på blå baggrund.

Cathrine Christophersen

Cathrine Christophersen

44 14 28 27

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00