8 tips til digitale aktiviteter i organisationer

Fire mennesker sidder på række i sofa med hver Mac. iPhone eller tablet.

Corona-krisen har tvunget mange organisationer til at tænke nyt og til på rekordtid at blive skarpere på digitale løsninger. Det gælder ikke mindst handicaporganisationerne, som har skullet understøtte fællesskaberne på nye platforme, og samtidig sikre tilpasninger til forskellige typer af handicap hos deres målgrupper. På baggrund af et møde om virtuelle fællesskaber, Videnscenter om handicap afholdt for en række organisationer, kommer her otte gode råd til organisationer, som gerne vil blive skarpere på de digitale løsninger.

1. Kast jer ud i det!

Den vigtigste erfaring er, at løsninger ikke kan tænkes frem. Det bedste er at kaste sig ud i det. Prøv jer frem i udviklingen af nye digitale tiltag og virtuelle fællesskaber. Vi har en tendens til at tro, at alle andre er meget længere fremme i forhold til digital udvikling, men sandheden er nok snarere, at vi er mange på samme usikre stadie. ”Content is king” – start med at fokusere på at lave godt og relevant indhold for din målgruppe. Så kan form og indpakning finpudses hen ad vejen.

2. Overvej valg af platform

Der er mange digitale platforme at vælge imellem, når I skal afvikle online møder, webinarer og lignende. Husk derfor at overveje, hvilke præferencer og behov jeres målgruppe har, før I lægger jer fast på en bestemt platform. Hvor digitale er jeres målgruppe i forvejen, og er der særlige hensyn til tilgængelighed? Det kan være afgørende for, om aktiviteterne for eksempel bedst gennemføres via Facebook, Teams, Zoom eller noget helt fjerde.

Hvis din målgruppe har differentierede tekniske behov og udfordringer kan det anbefales at vælge en platform, som er fleksibel og kan tilpasses jeres behov. I vil undervejs blive klogere på, hvilke tilpasninger der er særligt relevante for netop jeres målgruppe. Sørg gerne for at teste løsningen med målgruppen.

3. Sørg for vejledning og support

Hvis jeres målgruppe ikke er vant til at kommunikere og navigere digitalt, kan de have behov for en udvidet og meget håndholdt support fra jeres side. Sørg for at afse ressourcer og lav en god struktur internt (eventuelt også lokalt) for supporten. For personer, som ikke er vant fra digitale løsninger, kan test-opkald være afgørende for deltagelsen.

Det kan være en god idé at udarbejde skriftlige guides med illustrationer og/eller videoer. Se for eksempel Høreforeningens guides til Zoom her som inspiration: https://hoereforeningen.dk/zoom

De fleste organisationer havde positive erfaringer med, at en person er teknisk support under et møde, mens en anden fokuserer på at styre indhold og talerrække. At løfte begge opgaver samtidigt kan – især med mange deltagere – blive uoverskueligt.

4. Varier indholdet

Det kan være en god idé at blande jeres faglige indhold på de digitale platforme med mere underholdende eller sociale elementer. Giv plads til, at de mere uformelle elementer kan udfolde sig, men hav en plan i baghånden, hvis samtalen dør ud. De sociale tiltag er både med til at tiltrække brugere og til at sikre, at de sociale elementer fra de fysiske møder ikke går helt tabt, når aktiviteterne flyttes over i det digitale rum.

Forskellige organisationer har haft succes med både digital bingo og fællestræning, og med at inddrage fysiske elementer som træningsudstyr eller fysiske materialer i de virtuelle møder. Fysiske materialer eller udstyr kan fungere som motivation til at deltage og skaber en god forbindelse mellem det virtuelle og det fysiske.

5. Aftal spillereglerne

Virtuelle møder kræver skarp styring på dialogform og regler samt grundig forberedelse, hvis det hele skal forløbe gnidningsfrit. Det kan være en god idé at aftale nogle klare ‘spilleregler’ for afviklingen af møderne, så ingen taler i munden på hinanden, og alle har mulighed for at blive hørt og stille spørgsmål. Bliv f.eks. enige om, hvordan man markerer, at man gerne vil have ordet (markering eller skriv i chatfunktionen).

6. Husk GDPR

Husk at tage højde for persondataforordningen, både når I vælger platform og når I tilrettelægger digitale og virtuelle aktiviteter. Det er for eksempel væsentligt at overveje, hvilke følsomme oplysninger der bliver udvekslet digitalt i organisationen, og hvornår det er nødvendigt at optage møder og arrangementer. Husk altid at gøre opmærksom på, når en aktivitet bliver optaget.

7. Frigør ressourcer til flere eller andre aktiviteter

Der kan være mange ressourcer at spare ved at afholde aktiviteter virtuelt. Af den grund har nogle organisationer under corona-krisen kunnet skrue op for mængden af aktiviteter for deres målgrupper. Samtidig har besparelserne skabt råderum for andre og nye værdiskabende aktiviteter i organisationerne. Flere handicaporganisationer fortæller, at det har givet meget læring til arbejdet med frivillige og medlemmer fremadrettet.

8. Nå bredere ud med digitale aktiviteter – men husk balancen

Geografiske, fysiske og psykiske barrierer for at mødes ændres i det virtuelle rum. For nogen skaber det nye muligheder, for andre skaber det nye udfordringer. Nogle målgrupper kan faktisk foretrække digitale møder, fordi de har nemmere ved at sætte ord på deres udfordringer i et digitalt rum, hvor man fysisk er hjemme hos sig selv. Andre trives med at kunne deltage i møder med slukket kamera, så man ikke behøver at vise sit ansigt hele tiden.

Den digitale udvikling skaber samtidig nye muligheder for, at små målgrupper kan mødes trods geografisk spredning i landet, hvor transporttid og praktiske barrierer før har stået i vejen.

Husk dog at balancere de fysiske og de virtuelle aktiviteter, da der er en risiko for, at en del af målgruppen ikke har kompetencerne eller mulighed for at få nok ud af de virtuelle løsninger.