Ny vidensindsats om fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

Videnscenter om handicap er gået sammen med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og Dansk Handicap Forbund (DHF) om at stille skarpt på arbejdsgivere og mennesker med handicaps erfaringer og ønsker i mødet med beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap. Vidensindsatsen skal bidrage til debatten og udviklingsarbejdet om fremtidens beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesindsatsen står over for store forandringer. Regeringen har udmeldt, at jobcentrene skal lukkesog at rollefordelingen på tværs af kommuner, A-kasser og andre aktører skal gentænkes. I den forbindelse har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 skal komme med anbefalinger om hvordan fremtidens beskæftigelsessystem, skal se ud.  

Vi vil i den forandringsproces sammen med Sammenslutningen af Unge med Handicap og Dansk Handicap Forbund i dette  efterår stille skarpt på arbejdsgivernes erfaringer, ønsker og behov til fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med funktionsnedsættelser.

Indsatsen indebærer:

  • Afholdelse af 4 workhops rundt i landet med borgere med handicap, der indenfor de seneste 5 år har været i berøring med jobcenteret/beskæftigelsesindsatsen.
  • Afholdelse af 5 dialogmøder rundt i landet med arbejdsgivere på tværs af erfaringsgrundlag, branche og holdninger.

Læs mere og tilmeld ved at følge links nedenfor.

Dialogmøder for arbejdsgivere

Læs mere om dialogmødernes formål og sammensætning – og find et tidspunkt og lokation, der passer dig.

Læs mere og tilmeld dig

Workshops for mennesker med handicap

Læs mere om workshoprækkens formål og sammensætning – og find et tidspunkt og lokation, der passer dig.

Læse mere og tilmeld dig