Bevægelse for alle: Besøg ny aktivitetsdatabase med tilpassede aktiviteter

NYHED
Illustration til bevægelsesaktiviteten ståtrold. Uden baggrund.

I dag lancerer Videnscenter om handicap en ny database med tilpassede aktiviteter til børn i skolen. I databasen kan lærere og pædagoger hente viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse – en målgruppe som ofte er ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen.

Første version af databasen www.aktiviteterforalle.dk er i dag gået i luften. Lanceringen sker i forbindelse med, at projektet ”Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige” afholder en workshop for ca. 60 lærere og pædagoger i Næstved. På workshoppen vil deltagerne få et indblik i databasen, prøve kræfter med de tilpassede aktiviteter, modtage redskaber til at undervise i aktiviteterne samt få mulighed for at give feedback til projektet.

Formålet med projektet Bevægelse for alle er netop, at lærere og pædagoger får viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse. Børn med psykiske, kognitive, sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser er nemlig ofte ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen og fritiden. Det medfører udelukkelse fra de meget vigtige fællesskaber i leg, idræt og bevægelse. Det påvirker selvbilledet negativt for barnet med funktionsnedsættelse og for de andre børn og unge troen på, at mennesker med funktionsnedsættelser har noget at byde på. Det medfører desuden en risiko for senere i livet at udvikle svær overvægt, erhverve livsstilssygdomme og opleve ensomhed, psykisk sårbarhed og mistrivsel.

Aktivitetsdatabasen i sin nuværende form er en første version, da den er et resultat af de indledende workshops, vi har holdt med en række skoler, som bl.a. har givet input til databasen. I løbet af næste år kobles flere skoler på projektet, og databasen udvides med flere tilpassede aktiviteter inden for forskellige områder – i slutningen af 2022 lanceres den endelige database.

Heidi Gabriel til video om BFA. play-icon

Sådan bruger du databasen

Hvis du klikker ind på forsiden af www.aktiviteterforalle.dk har du pt. mulighed for at vælge menupunktet ”Skole”. Under dette menupunkt finder du en velkomstvideo til skoledelen af aktivitetsdatabasen, som du også kan se til højre. Videoen giver dig en intro til, hvordan du kan navigere på siden.

Besøg 'Aktiviteter For Alle' databasen

Når du har trykket på menupunktet ”Skole”, kan du også vælge at trykke direkte ind og se øvelser til henholdsvis ”Faget idræt”, ”Trivselsaktiviteter” og ”Bevægelse i fagene”. Når du trykker på et af disse links, vil du blive mødt af en liste med aktiviteter, som du kan filtrere efter fx klassetrin og aktivitetstype.

Du kan nu vælge at trykke på en aktivitet. Inde på aktiviteten finder du tilpasninger til aktiviteten ud fra forskellige typer af handicap. Du finder også en trin-for-trin guide, som forklarer, hvordan aktiviteten udføres. Til enkelte aktiviteter vil du også finde videoinstruktioner.

På øvelsessiden har du desuden mulighed for at afspille aktiviteten i klassen eller downloade en PDF trin-for-trin guiden.

Ellers vil vi anbefale, at du klikker dig rundt på siden for at få en fornemmelse for databasens opbygning. Har du spørgsmål eller kommentarerer er du meget velkommen til at kontakte projektleder Heidi Gabriel på mail hg@handivid.dk.

God fornøjelse – vi håber, du bliver inspireret af den nye aktivitetsdatabase!