Nye tal: Børn med særlige behov oplever flere problematikker i idrætsundervisningen

NYHED

I samarbejdsprojektet ‘Bevægende Idræt’ undersøger UCN, PH Absalon ,UC SYD og NUBU med Anette Bentholm som projektleder, hvordan idrætsundervisning i folkeskolen kan blive mere inkluderende ved at tilpasse undervisningen til børn med særlige behov. Projektet, hvor Videnscenter om handicap er en del af advisory boardet, er nu klar med de første resultater.

UCN, PH Absalon ,UC SYD og NUBU’s projekt ‘Bevægende Idræt’ arbejder for at skabe større glæde og lyst til idræt for børn med særlige behov. I hele skoleåret 2023/24 arbejdes der i idrætsundervisningen på udvalgte årgange med co-teaching , hvilket er en systematisk pædagogisk indsats i idrætsundervisningen.

Igennem skoleåret afvikles workshops med lærere og pædagoger på hver af de deltagende skoler, hvor der arbejdes med relevant teori og metode i en praksisrettet indsats i gymnastiksalen eller idrætshallen for at afprøve forskellige praktiske øvelser og aktiviteter rettet mod workshoppens tema og deres elever.

– Det er et ambitiøst og vigtigt projekt, som jeg er glad for at kunne bidrage ind i med vores viden og redskaber, som en del af advisory boardet, siger konsulent i Videnscenter om handicap Heidi Gabriel.

Børn med særlige behov oplever problematikker med inklusion i idræt

‘Bevægende Idræt’ er nu klar med de første resultater fra projektets indledende undersøgelse. Resultaterne er baseret på spørgeskemaundersøgelser med 498 elever fra de deltagende skoler, interviews med 50 udvalgte elever med særlige behov, interview med de 12 idrætsunderviserteams og observationer og refleksioner med idrætsunderviserne omkring co-teaching og inklusion i idrætsundervisningen.

Resultaterne viser ved sammenligning af børnene med særlige behov og uden, at der ikke er forskel mellem de to grupper i forhold til, hvor deltagende eleverne selv oplever at være. Begge grupper har det generelt godt i kroppen efter idræt, og de oplever, at de andre elever godt kan ’lide mig som den jeg er’ i idræt.

Derimod finder forskergruppen en statistisk forskel mellem de to børnegrupper, når det kommer til deres oplevelse af at være med i idrætstimerne, om idrætstimerne er sjove og om eleverne oplever, at idrætslærerne og pædagogerne godt kan lide dem, som de er.

Forskergruppen identificerer at:

  • Børn med særlige behov er ikke lige så glade for at være i idrætstimerne som børn uden særlige behov
  • Børn med særlige behov synes ikke, at det er lige så sjovt at være med i idrætstimerne som børn uden særlige behov
  • Børn med særlige behov føler ikke i samme grad, at lærerne eller pædagogerne i idræt kan lide dem de er, sammenlignet med børn uden særlige behov.

– Resultaterne peger på problemstillinger vi kender til i forvejen. Nu bliver det især interessant at få de kvalitative data analyseret og finde frem til, hvordan børnegruppen får mere glæde i idræt, da vi ved at negative oplevelser med deltagelse i fx idræt kan få tilsvarende negative konsekvenser for børnenes bevægelsesglæde og deres lyst til at indgå i lignende fællesskaber, fortæller Heidi Gabriel.

Ny viden skal omsættes til konkrete indsatser

Næste skridt i projektet er nu, at forskergruppen undersøger de indsamlede interview og observationer og gå i dybden med at forstå, hvorfor nogle børn ikke bryder sig om idrætstimerne. Gennem disse indsigter, vil de finde frem til, hvordan der kan sættes ind over netop denne gruppe.

Om projekt 'Bevægende Idræt'

Fondsgiver: Novo Nordisk  

Projektejere: UCN, PH Absalon ,UC SYD, NUBU.  

Projektperiode: 2023-2025 

Deltagende kommuner: Vordingborg, Hjørring, Sønderborg, Aalborg

Spørgsmål vedrørende projektet rettes mod projektleder lektor og Ph.d. Anette Bentholm, UCN anb@ucn.dk. 

Læs mere om projektet her