Ny forskning: Ansøgere med handicap fravælges af danske arbejdsgivere

Nyt forskningsprojekt har undersøgt danske arbejdsgiveres rekrutteringsadfærd, når de modtager ansøgninger fra kandidater med handicap. Resultaterne viser, at ansøgere med handicap skal sende mere end dobbelt så mange ansøgninger for at blive kaldt til samtale.

Videnscenter om handicap og Aalborg Universitet/Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse inviterede d. 16. november handicaporganisationerne til debatmøde, hvor ca. 30 repræsentanter fra en lang række handicaporganisationer mødte op. Her blev resultaterne fra felteksperimentet ‘Unequal?‘ præsenteret og drøftet. Felteksperimentet er gennemført således, at der er sendt to sammenlignelige ansøgninger til ca. 600 opslåede jobs. Den ene ansøger nævner at være kørestolsbruger, hvor den anden ikke nævner noget handicap i ansøgningen.

Vil du læse mere?

Billede af forsiden på forskningsartikel

Læs forskningsartikel her

Resultaterne indebærer, at over dobbelt så mange ansøgere, der ikke nævner et handicap, tilbydes en jobsamtale ift. ansøgere, der skriver at de er kørestolsbrugere. På den måde ligner det resultaterne fra lignende undersøgelser i udlandet.

Billede af professor Thomas Bredgaard, der holder oplæg

Hvilke faktorer peger arbejdsgiverne på?

Cecilie Krogh, der står bag undersøgelsen, har i kølvandet på felteksperimentet interviewet ca. 25 virksomheder, som har deltaget i eksperimentet for at få uddybet virksomhedernes egne perspektiver på, hvilke faktorer der gør, at de ikke har valgt at kalde kandidaten med bevægelseshandicap til samtale. Virksomhederne peger primært på disse faktorer:

  • Begrænset fysisk tilgængelighed (eller en oplevelse af dette)
  • Ubevidst bias
  • Manglende viden, idet den ansættende leder sjældent har rekruttering som kerneopgaven

Hvilken rolle kan handicaporganisationer spille?

På mødet blev potentialerne for, at handicaporganisationer kan understøtte arbejdsgiverne og jobkandidater med handicap set i lyset af disse resultater. Der blev peget på gode erfaringer f.eks. med forløb, hvor

1) unge med handicap styrkes i deres erkendelse og kommunikation af deres handicap i jobsøgningsprocessen og

2) partnerskaber, hvor handicaporganisationer faciliterer samarbejdet mellem lokale virksomheder og jobcentre med stort fokus på jobdesign/jobudvikling med afsæt i virksomhedernes virkelighed.

Vil du vide mere?

Billede af Cathrine Christoffersen på blå baggrund.

Cathrine Christophersen

Cathrine Christophersen

44 14 28 27

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00