Debatindlæg: Regeringens planer for beskæftigelsesindsatsen kræver et paradigmeskift

Regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering bebuder store forandringer på beskæftigelsesområdet. Jobcentrene, som vi kender dem, skal nedlægges – og i en ny arbejdsdeling mellem kommuner, A-kasser og private aktører skal der være et styrket fokus på mere værdige og effektive forløb.

Videnscenter om handicap giver i debatindlæg i Altinget vores bud på pejlemærker for et nødvendigt paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen, hvis den skal styrke beskæftigelsesmulighederne for mennesker med handicap og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Indlægget er skrevet sammen med Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting.

” Frisættelsen skal ske klogt på en måde, hvor vi understøtter kommunernes mulighed for at arbejde med mere meningsfulde, kreative og håndholdte processer og frigøre mere tid til det relationelle arbejde. Balancen er dog, at vi ikke kaster alt, der er opbygget, ud med badevandet, men styrker beskæftigelsesindsatsen med de virksomme elementer, som vi kender fra IPS, BIP og de borgerinddragende indsatser “

Læs hele indlægget her