FN’s Internationale Handicapdag 2022: Videnscenter om handicap drøftede beskæftigelsesmuligheder med fagbevægelsen

Screendump fra onlinemødet

Videnscenter om handicap bidrog med fagligt oplæg, da FH Hovedstaden i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag inviterede til online temamøde, hvor hovedspørgsmålet lød: Er der plads til mennesker med handicap på arbejdsmarkedet og i de faglige organisationer?

Debatmødet var velbesøgt med cirka 50 deltagere – herunder medarbejdere i fagbevægelsen, A-kassemedarbejdere og tillidsrepræsentanter m.fl. 

Ja, der er og skal være plads til mennesker med handicap på arbejdsmarkedet og i de faglige organisationer! Det må være den overordnede konklusion efter mødet.

På mødet var der oplæg fra Rasmus Duus fra Videnscenter om handicap, Liselotte Frederiksen (Laborant og tillidsrepræsentant ved Institut for Miljøvidenskab) og initiativtager til mødet Cæcilie Nisbeth fra FH Hovedstaden.

Videnscenterets oplæg understregede, at der de seneste 10-15 år er skabt en markant øget beskæftigelse for mennesker med handicap, samt at mennesker med handicaps uddannelsesniveau er markant øget. Dette gør, at alle aktører på arbejdsmarkedet – også fagbevægelsen og A-kasserne – har en vigtig rolle i at understøtte en fortsat positiv udvikling.

Cæcilie Nisbeth gav input til, hvordan de faglige organisationer og  A-kasserne skal gå fordomsfrit og nysgerrigt til medlemmer med handicap. Der mangler viden om handicap og relevante ordninger på arbejdsmarkedet – og det kan skabe en risiko for, at mennesker med handicap føler sig fremmedgjort i forhold til at være medlem i en fagforening.

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00

Liselotte Frederiks oplæg gav eksempler på, hvordan tillidsrepræsentanter på de danske arbejdspladser kan være en vigtig faktor ift. øget deltagelse og fastholdelse af mennesker med handicap og helbredsudfordringer, der har svært ved at komme ind eller er i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet. Liselotte betonede ligeledes fagforeningernes potentiale for mennesker med handicap fx i forhold til skabelse fagligt netværk, efteruddannelsesmuligheder samt styrket udgangspunkt for lønforhandling.