Nyt projekt skal styrke bevægelsesglæden i indskolingen

Mac med skærmbillede af Heidi Gabriel der underviser til Bevægelse For Alle-workshop

Videnscenter om handicap er blevet bevilliget 1,3 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at videreføre arbejdet med bevægelsesglæde og inklusion på landets folkeskoler. Det nye projekt, der løber over de næste to år, har fokus på bevægelse i indskolingen. Dansk Skoleidræt er sparringspartner på projektet.

Under temaet ‘Bevægelse i grundskolen’ vil Videnscentrets nye projekt arbejde for, at lærere og pædagoger bliver klædt på til at strukturere og rammesætte aktiviteter i løbet af skoledagen. Formålet med projektet er, at de fagprofessionelle, med et minimum af forberedelse, kan igangsætte tilpassede bevægelsesaktiviteter i indskolingen, der har fokus på kropslig dannelse, trivsel og læring i samtlige af folkeskolens fag. Projektets arbejde tager udgangspunkt i at udvikle redskaber, der skal sikre at bevægelsesfællesskaberne ikke bliver ekskluderende for børn med fx psykiske, kognitive og motoriske vanskeligheder.

– Vi er rigtig glade for bevillingen, da den betyder, at vi kan fortsætte vores arbejde med at skabe bevægelsesglæde og inklusion ude på folkeskolerne landet over. Med vores erfaringer fra ‘Bevægelse for alle’-projektet ved vi, hvor essentielt det er for lærere og pædagoger at få viden og redskaber til at lave aktiviteter, hvor alle elever kan inkluderes, også dem med særlige behov. Derfor vil vi de næste to år arbejde for at skabe brugbare redskaber, som kan styrke fagpersonalet på folkeskolerne i deres arbejde med bevægelse, fortæller projektleder Heidi Gabriel.

Videnscentret har siden 2020 arbejdet med bevægelsesglæde i folkeskolen gennem projektet ‘Bevægelse fra alle’, og erfaringer fra dette projekt har vist, at lærere og pædagoger efterspørger aktiviteter til indskolingen, samt materiale og redskaber, der kan bruges direkte i undervisningen så forberedelsesfrit som muligt. Besøg www.aktiviteterforalle.dk for at finde tilpassede aktiviteter til undervisningen.

Digitale materialer skal styrke bevægelsesglæden 

Med bevillingen fra Børne- og Ungeministeriets udlodningsmidler vil projektet have fokus på at udvikle en række nye pædagogiske materialer, som skal støtte et udviklende læringsmiljø, gode relationer samt forebyggelse af eksklusion gennem tilpassede og inkluderende lege- og bevægelsesaktiviteter. I projektperioden arbejdes der med at udvikle følgende materialer:

  • Et interaktivt, digitalt undervisningsredskab det gør det nemmere for lærerne og pædagogerne at tilgå undervisningsmetoder, hvor der er kobling mellem bevægelse og fagligt indhold.
  • 40 tilpassede lege- og bevægelsesaktiviteter rettet direkte mod indskolingen med fokus på leg, sang, fortælling samt med fagligt fokus, der stemmer overens med fagmål og faglige temaer i indskolingen.
  • Tilpasningshjulet som et online redskab til brug i indskolingen.
  • Videoer og animationer der kan bruges til at rammesætte og vise bevægelsesaktiviteterne.
  • Lærervejledninger på skrift og i videoformat.

Tag kontakt

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14