Oplæg på BRIDGING Konference: Leg, glæde og dannelse i bevægelse

NYHED

Videnscenter om handicap bidrog med oplæg til årlig konference i det danske bevægelses- og idrætspædagogiske forskningnetværk BRIDGING i Vejen. I år var der fokus på, hvordan leg, glæde og dannelse kan være omdrejningspunkt i det meningsfulde arbejde med bevægelse.

Videnscenter om handicaps konsulenter Heidi Gabriel og Karla Borup Jonsen bidrog på årets BRIDGING Konference med et oplæg om meningsfuld bevægelse for alle. Her dykkede de ned i, hvordan vi sammen kan fremme alle børns – herunder børn med særlige behovs oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesaktiviteter.

I oplægget blev det didaktiske redskab tilpasningshjulet blandt andet præsenteret, som et eksempel på hvordan lærer, pædagoger og andre fagpersoner i en skolehverdag kan arbejde med at tilpasse og justere bevægelsesaktiviteter, så alle kan være med.

Billede af Tilpasningshjulet.

Tilpasningshjulet

Med tilpasningshjulet kan du skrue på elementerne i bevægelsesaktiviteter og dermed øge deltagelsesmulighederne og gøre aktiviteterne inkluderende.

Læs mere om tilpasningshjulet her

Det handler derfor ikke om at opfinde den dybe tallerken hver gang, men om at oparbejde en tankegang, hvor der tænkes i at øge mulighederne for at kunne deltage.

En fremtrædende pointe fra dagen var, at den meningsfulde bevægelse ikke er noget, vi kan finde en formel på. For nogen er det fællesskabsfølelse, for andre at skabe rum, hvor det er okay at fejle sammen og grine af det, ligesom de gør i projektet Fod på Gulv. Det er et projekt, der tilbyder nordisk dans til elever på FGU og som udover forskning har et stort trivselsfremmende fokus.

For de helt små børn i børnehaven er det ikke nødvendigvis en specifik bevægelsesaktivitet, der er det meningsfulde. Anette Bentholms pilotprojekt Idræt i børnehaven – børn med særlige behov peger på, at den frie leg uden voksen opsyn kan fremme børnenes oplevelse af trivsel og inklusion.

Om Bridging

Bridging er et dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk. Du kan læse mere om Bridging konferencen 2023 på deres hjemmeside. Her kan du også se tidligere arrangementer og kommende.

Næste konference er d. 14. november 2024.

Læs mere BRIDGING her

Kontakt konsulenterne

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85