Rapport: Mange skoler opfylder ikke lovkravet om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen

NYHED

Dansk Skoleidræts seneste status på bevægelse (2022) viser, at der er sket et fald i antallet af skoler, der lever op til lovkravet om bevægelse. Undersøgelsen peger dog på, at de fagprofessionelle inddrager bevægelse, fordi de oplever en motiverende gevinst og ikke fordi de skal.  

Andelen af skoler der vurderer, at de opfylder lovkravet på 45 min. bevægelse i skoledagen er faldet med hele 20 %-point de seneste fem år. Manglen på bevægelse i skoledagen kan have en indvirkning på alle elever, men kan ramme børn med særlige behov ekstra hårdt. Børn med særlige behov har ofte brug for bevægelse for at være inkluderet i skolen, fx har nogle børn svært ved at energiregulere og her kan bevægelsespauser og overgange med bevægelse hjælpe.   

Rapporten fra Dansk Skoleidræt viser, at der er store regionale forskelle på, hvordan det står til med bevægelseskravet. 58 % af skolerne i Region Midtjylland vurderer, at de opfylder kravet, hvor det i Region Hovedstaden kun er 21 %.  

 

Ansvaret for bevægelse ender hos den enkelte medarbejder  

Det er ikke kun regionalt, at arbejdet med bevægelse varierer. På den enkelte skole er praktiseringen af bevægelse præget af tilfældighed med et ansvar hos den enkelte medarbejder og kun få skoler vurderer, at de har en samlet tilgang og strategi for arbejdet med bevægelse (DSI).  

Elever med særlige behov kan have et stort behov for rutine og genkendelighed for at kunne deltage og få en positiv oplevelse af bevægelse. Derfor er det uhensigtsmæssigt, hvis bevægelsen i skoledagen har karakter af tilfældighed.  

På de skoler, som Videnscenter og handicaps konsulenter på skoleområdet har besøgt i forbindelse med projektet ‘Bevægelse for alle’, har skolerne været meget optaget af at klæde lærere og pædagoger på, så bevægelse fungerer i praksis for alle elever. At skolens personale har fået et fælles mindset til inklusion i bevægelse er blevet fremhævet, som noget af det væsentligste, der har løst deres problemstillinger. 

Skolerne ønsker at inkludere bevægelse uanset lovkrav  

I rapporten fra Dansk Skoleidræt er det positivt, at skolerne ikke vurderer, at det er lovkravet, der er årsag til at inddrage bevægelse. Bevægelse er derimod et greb, som personalet selv ønsker at bruge til at fremme motivation, trivsel og læringsparathed i en varieret og sund skoledag. Det store potentiale som bevægelse rummer lader dermed til at være virkeliggjort på mange skoler. 

 

Vigtige resultater fra rapporten

  • Andelen af folkeskoler, der vurderer at de opfylder lovkravet på 45 min. bevægelse i skoledagen er faldet med hele 20 procentpoint de seneste 5 år. 
  • 45 procent af folkeskoler vurderer, at de ikke opfylder lovkravet i 2022.  
  • Der er store regionale forskelle på, hvordan det står til med bevægelseskravet rundt omkring i landet – hele 58 procent af skolerne i Region Midtjylland vurderer at opfylde kravet, hvor det derimod kun er 21 procent af skolerne i Region Hovedstaden.