Satspulje: Ny flerårig bevilling til Videnscentret

Videnscenter om handicap logo

Aftalepartierne bag satspuljen har indgået en ny aftale på beskæftigelses-området. For Videnscenter om handicap betyder det en årlig bevilling på 5,6 millioner kroner i perioden 2019–2022.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF har indgået en ny aftale om satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet, hvor Videnscenter om handicap også er prioriteret.

Aftalepartierne har således valgt at afsætte 5,6 millioner kroner årligt til Videnscentret i perioden 2019–2022. Bevillingen står til at udløbe 1. juli 2022.

Centerleder i Videnscenter om handicap, Kristian Jensen, siger:

– Vi glæder os over den nye aftale, der gør, at vi får arbejdsro til at fortsætte med at støtte mennesker med funktionsnedsættelser, så flere kan få et aktivt liv med job, idræt og fritidsaktiviteter.

Foruden Videnscenter om handicap modtager seks andre såkaldte private projekter og organisationer ligeledes flerårige bevillinger, herunder blandt andet Landsforeningen Lev og den socialøkonomiske virksomhed Topvirk.

Videnscenter om handicaps nuværende bevilling udløber i sommeren 2019.

Satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF er desuden blevet enige om at afsætte i alt 128,4 millioner kroner i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

De 11 initiativer omfatter

 1. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap.
 2. Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet.
 3. Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job
 4. Smidere overgange mellem sektorer.
 5. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder.
 6. Job-uge for virksomheder og personer med handicap.
 7. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene.
 8. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne.
 9. Flere ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) på landsplan.
 10. Bedre viden på handicapområdet.
 11. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse.