Nyt samarbejde med IKEA om styrkede beskæftigelsesmuligheder for medarbejdere med handicap

IKEA Danmark trådte i efteråret 2022 ind Solsikkeprogrammet og har implementeret Solsikkesnoren i alle landets varehuse. Som et led i denne indsats samarbejder IKEA med Videnscenter om handicap.

IKEA ønsker med implementeringen af Solsikkesnoren ikke alene at skabe de bedste forudsætninger for at give kunder med usynlige handicap en god og tryg kundeoplevelse.

IKEA besluttede samtidigt, at implementeringen skal følges op med et internt fokus på at styrke beskæftigelsesmulighederne for medarbejdere med handicap i virksomheden – blandt andet gennem et samarbejde med Videnscenter om handicap.

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00

IKEA Danmark og Videnscenter om handicap samarbejder omkring at skabe øget bevidsthed, nye tilgange og kompetencer ift. at skabe gode rammer for medarbejdere med usynlige handicap i IKEA. Som en del af samarbejdet med IKEA vil Videnscenter om handicap gennem sparring, workshops og værktøjer understøtte IKEAs fokus ift:

  • Styrket fokus på at tiltrække og rekruttere medarbejdere med handicap
  • Udbredelse viden og handicapforståelse hos ledere og medarbejdere
  • Styrke trygge kundeoplevelser for mennesker med handicap i varehuse, online mv.

”Vi er meget glade for samarbejdet med Videnscenter om Handicap, da vi gennem sparring og støtte får konkret og målrettet hjælp til hvordan vi også i fremtiden kan sikre lige adgang til arbejdsmarkedet. På handicapområdet har vi både fokus på at italesætte og nedbryde fordomme, gøre op med misforståede hensyn og så er der god viden at hente i samarbejdet, om de enkelte justeringer der kan være godt for mange, men gøre en stor forskel for den enkelte.”

– Sara Lynge Skovhede, Equality, diversity & Inclusion Leader IKEA Danmark