Videnscentret får midler til nyt 3-årigt projekt om inklusion

Projektet ”Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige” er støttet af Novo Nordisk Fonden med 2.981.500 kr. over de næste tre år og har til formål at give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse.

Baggrunden er, at mange børn og unge med funktionsnedsættelser er ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen og fritiden. Det betyder, at de senere i livet er i risiko for at udvikle svær overvægt, erhverve livsstilssygdomme og opleve ensomhed, psykisk sårbarhed og mistrivsel.

Det glæder vi os til at være med til at gøre op med ved at udvikle tilpassede aktiviteter og kurser til landets lærere, så de bliver klædt på til at inkludere elever med særlige behov i idræt og bevægelse.

Projektet starter op i efteråret og løber herefter i tre år.