Skoleprojekt opnår succes med at inkludere elever med særlige behov i bevægelse – undervisere møder dog én strukturel udfordring

Heidi Gabriel underviser til Bevægelse For Alle-workshop.

Det 3-årige skoleprojekt “Bevægelse for alle” har haft stor succes med at give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn med særlige behov i idræt og bevægelse. Det viser en ny evaluering. Projektet har opnået positive resultater gennem udviklingen af en aktivitetsdatabase og kursusmodel. 

Projektet “Bevægelse for alle” har haft som mål at give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse – blandt andet igennem en række workshops.

I det aktuelle MOVE:E magasin kan du læse om “Bevægelse for alle”-projektet og de didaktiske redskaber projektet har udviklet igennem de sidste tre år

I en spørgeskemaundersøgelse blandt 318 workshopdeltagere svarer 63% af respondenterne, at de i meget høj grad eller høj grad har fået ny viden til at inkludere børn med særlige behov i bevægelsesaktiviteter. Samme procentandel svarer, at de har fået ny viden til at tilpasse bevægelsesaktiviteter til målgruppen.

down-to-lineDownload Læs hele evalueringen

49% af respondenterne svarer, at de i højere grad arbejder med bevægelse efter at have deltaget i projektet. Mange af deltagerne begrunder dette svar med et ændret mindset, hvor et øget fokus på vigtigheden af bevægelse og bevægelsesglæde er rykket i centrum, ligesom deres viden og motivation for at arbejdet med bevægelse er blevet øget igennem projektet.

Evalueringen viser dog også, at lærere og pædagoger møder visse strukturelle udfordringer, når de skal hjem i klasseværelset og afprøve de redskaber, de har fået med fra workshoppen.

Manglende tid er den vigtigste strukturelle udfordring når nye redskaber skal afprøves

54% af de respondenter som har deltaget på begge workshops svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de efterfølgende har afprøvet nogle af de ting, de har lært på workshopperne. Men 46% svarer altså, at de ikke har afprøvet redskaberne i praksis.

Når man dykker ned i årsagerne til, at nogle af respondenterne ikke har afprøvet redskaberne i praksis tegner der sig et tydeligt billede. Hele 52% af respondenterne angiver nemlig “Manglende tid” som en årsag til, at de ikke har afprøvet de værktøjer, de har fået på workshopperne.

Dette stemmer overens med det undervisere i andre undersøgelser beskriver som hæmmende faktorer for inklusion i bevægelse (Soulié & Østergaard, 2021). Det tyder på, at manglende tid ikke er en selvstændig udfordring for deltagerne i dette projekt, men i stedet bunder i mere organisatoriske og strukturelle udfordringer der generelt gør sig gældende for lærere og pædagoger.

Udvikling af kursusmodel og aktivitetsdatabase er en succes

Aktivitetsdatabasen aktiviteterforalle.dk som samler aktiviteter til idrætsundervisningen, bevægelse i fagene og aktiviteter til trivselsarbejdet er blevet udviklet som en del af projekt “Bevægelse for alle”. Projektdeltagerne har generelt haft en positiv oplevelse med aktivitetsdatabasen, der beskrives som nem at bruge.

Læs mere om, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med bevægelse og aktivitetsdatabasen her.

Således svarer 80% i spørgeskemaundersøgelsen, at deres oplevelse med databasen er enten meget positiv eller overvejende positiv. Ingen af de adspurgte opleveler aktivitetsdatabasen som negativ

En anden del af projekt “Bevægelse for alle” har bestået i at udvikle en kursusmodel bestående af en række workshops til lærere og pædagoger. Formålet med kursusmodellen var dels at udbrede viden om aktivitetsdabatasen og redskaberne i den, men også give deltagerne viden om hvordan alle børn kan inkluderes i bevægelsesaktiviteter.

I workshopperne blev praksiseksempler og aktiviteter koblet sammen med indsigt i specialpædagogik, -didaktik og organisering. Deltagernes vurdering af workshopperne er generelt positiv. Således svarer 78 % at de enten er meget positive eller positive stemte overfor workshopperne.