Nyt projekt viderefører arbejdet med bevægelsesglæde: Bliv testskole og afprøv ny løsning til indskolingen

Tre personer til Bevægelse For Alle-workshop.

I sidste uge mødtes udviklingsskolerne i det projektet “Bevægelse for alle – interaktiv bevægelsesundervisning i indskolingen” for at give input til en ny løsning der skal videreføre arbejdet med at skabe bevægelsesglæde og inklusion. Projektet søger nu testskoler, der vil afprøve og give feedback på den nye løsning.

Onsdag den 27. oktober blev der taget hul på sidste del af udviklingsfasen i Videnscenter om handicaps skoleprojekt, der skal skabe bevægelsesglæde og inklusion i indskolingen gennem udviklingen af 40 tilpassede bevægelsesaktiviteter og et interaktivt digitalt undervisningsredskab.

To udviklingsskoler deltog i Handicaporganisationernes Hus i en workshop, hvor de blev præsenteret for en foreløbig prototype på den nye interaktive løsning. Skolerne bidrog med videreudvikling af prototypen i gruppearbejde, ligesom de kom med funktionelle, designmæssige og didaktiske overvejelser til den digitale løsning.

I projektets ånd prøvede repræsentanterne fra udviklingsskolerne også selv kræfter med nogle af de bevægelsesaktiviteter der skal indgå i løsningen.

Bliv testskole og vær de første til at afprøve og give feedback på den nye løsning

Næste skridt i projektet er en testfase, hvor Videnscenter om handicap søger 4 testskoler, der har lyst til at deltage på 2 workshops i begyndelsen af 2024.

Indimellem de to workshops skal din skole benytte de redskaber I bliver præsenteret for på første workshop. På den sidste workshop er vi især interesserede i at modtage jeres feedback på løsningen.

En af repræsentanterne for udviklingsskolerne i projektet er Frederik Leth Rehn, som deltog på workshoppen i onsdags. Han anbefaler andre at melde sig som testskole i projektet, efter han selv har været med inde i maskinrummet.

Det er jo rart at have en finger med i spillet, så man ved hvordan det foregår og kan formidle det videre. Det er nemmere at gå tilbage til sin skole og formidle redskaberne, når man har været en del af processen fra starten, fordi så ved man, hvordan det fungerer. Derudover får man mulighed for sætte sit eget præg på løsningen og være med til at bestemme, hvordan tingene skal være,” fortæller Frederik, der arbejder på Tommerup Skole på Fyn som klasselærer i 2. og 3. klasse og engelsklærer i 9. klasse.

Om projektet

Videnscenter om handicap blev i starten af 2023 bevilget 1,3 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at videreføre arbejdet med bevægelsesglæde og inklusion på landets folkeskoler.

Som en del af projektet vil der blive udviklet et interaktivt digitalt undervisningsredskab der gør det nemmere for lærere og pædagoger at tilgå undervisningsmetoder, hvor der er kobling mellem bevægelse og fagligt indhold.

Der udvikles bl.a. også 40 tilpassede lege- og bevægelsesaktiviteter målrettet indskolingen.