Nu kan mennesker med handicap finde tilgængelige naturoplevelser i hele landet

Natur For Alle Tilgængelige Naturoplevelser med logoer.

Fra i dag er det lettere at søge efter tilgængelige naturoplevelser i hele landet på hjemmesiden udinaturen.dk. Der er allerede nu beskrevet over 100 ruter fordelt over hele landet, og der kommer løbende flere til.

Et nyt overblik over tilgængelige naturoplevelser gør det lettere for mennesker med handicap, såvel som ældre, gangbesværede og børnefamilier, at få inspiration og tryghed til at tage ud i naturen. De nye tiltag på udinaturen.dk er skabt i kraft af projektet “Natur for alle”, som er forankret i Videnscenter om handicap. Projektet er blevet til med støtte fra AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets Udlodningsmidler.

Vi ved, at mange gerne vil mere ud i naturen, men det har tidligere været svært at finde oplysninger om tilgængelighed. Nu kan man finde inspiration til planlægningen og informationer om fx hældningsgraden og længden på ruter, så man med ro i maven kan tage ud på tur – alene eller sammen med andre, siger Lærke Falstaff, som er projektleder for Natur for alle.

down-to-lineDownload Læs hele pressemeddelelsen

På hjemmesiden kan man finde information om tilgængelighed i forhold til ruter og faciliteter. Man kan fx søge efter ruter og udsigtstårne uden trin og trapper, handicaptoiletter, shelters med lift eller gulvudtræk og ruter med lavt besøgsniveau. Søgemulighederne er udviklet med input fra mennesker med handicap og tilgodeser behov hos mennesker med både fysiske, sensoriske, kognitive og psykiske handicap.

Gruppe af frivillige frontløbere får flere med ud i naturen

Projektet samarbejder med over 30 frivillige frontløbere, som er personer fra hele landet med handicap og interesse for naturen. Frontløberne inspirerer andre mennesker med handicap til at komme ud i naturen igennem deres personlige fortællinger og aktiviteter i lokalområdet. Her er reaktioner på lanceringen fra nogle af frontløberne i projektet:

- Jeg er med til at arrangere ture for mennesker med handicap, både psykiske og fysiske handicap. Nu kan jeg tjekke, hvilke områder der er relevante at tage ud og undersøge, når jeg skal arrangere en tur. Det er vigtigt, at naturen er for alle, og vi får registreret de steder, hvor det kan lade sig gøre at komme på tur.

Rose-Maria Helle fra Rørvig

- Nu kan jeg planlægge ture og finde andre ruter, end dem jeg allerede kender. Det vil betyde, at jeg kan komme ud nogle nye steder, fordi jeg på forhånd kan vide, om ruten kan gennemføres. Når jeg er på tur i naturen foregår det typisk på en lav håndcykel, så her har underlaget og belægningen en stor betydning. Jeg ligger ned, når jeg cykler, så jeg har brug for ruter uden for mange huller.

Gerhard Korbo fra Aalborg

- Det gør det nemmere at finde en rute og komme afsted. Hvis jeg skal køre efter noget i længere tid, så vil jeg gerne vide om jeg kan komme ud på parkeringspladsen, om der er et handicaptoilet og jeg kan køre ude på ruten, eller om jeg ender med at sidde fanget i bilen og må vende om igen. Det handler om, at jeg også får nogle muligheder som alle andre har.

Henriette Larsen fra Sabro

- Det gør det nemmere at være handicappet. Jeg vil finde inspiration på udinaturen.dk, når jeg skal til andre områder, hvor jeg ikke er kendt for at finde ud af hvad er der af muligheder, så jeg ikke selv skal tage ud og prøve af. Det gør det nemmere for mig, at det er testet af, og jeg har en idé om, hvorvidt jeg kan komme rundt eller ej fx i forhold til vejens forløb.

Annika Mørk Jensen fra Gislev

- 'Platformen giver mig mulighed for at være tryg i naturen, selv om jeg har et handicap. Jeg kan finde en rute, der opfylder mine behov; f.eks. om der er parkeringsplads ved ruten eller handicaptoilet. Jeg kan designe min rute efter mine behov ved at markere forskellige søge-bokse. Så når jeg har fundet en god rute, er det bare om at komme af sted og mærke den energi, det giver mig.

Tina Madsen fra København/Roskilde

Mange ønsker at komme mere ud i naturen

Der er i høj grad behov for at gøre det lettere for mennesker med handicap at komme ud i naturen. En undersøgelse foretaget af Danske Handicaporganisationer viser, at 60 % af mennesker med handicap gerne vil mere ud i naturen, end de er i dag. Desværre er der mange barrierer, der gør det svært at komme ud og få del i naturens goder. En af de barrierer handler om, at det er svært at finde ud af, hvor naturen er tilgængelig ud fra det handicap, og de behov man har.

”Det er et kæmpe skridt vi tager med det nye overblik. Vi går fra en situation med stor usikkerhed for mennesker med handicap og omgivelserne, om det overhovedet var muligt at komme i naturen, til nu at kunne komme ud og få glæde af naturen sammen med alle andre. De mange ruter der allerede kan søges frem, viser samtidig at kommuner og andre lodsejere virkelig tager ansvar for og støtter op om dagsordenen ved løbende at registrere nye tilgængelige naturoplevelser,” siger Sif Holst, styregruppemedlem i projekt Natur for alle og forperson i Videnscenter om handicaps bestyrelse.

Projektet ”Natur for alle”, som er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets Udlodningsmidler, løber fra juni 2021 til maj 2024. Projektets styregruppe består af repræsentanter fra AAGE V. JENSEN NATURFOND, Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. De nye tiltag på udinaturen.dk er udviklet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og GeoFA under GEO Danmark.