Folkemødet 2021

Videnscenter om handicap deltager på Folkemødet 2021, hvor vi stiller spørgsmålene: "Arbejdsliv efter Corona - katastrofe eller løftestang for mennesker med særlige behov? Kan et forandret arbejdsliv komme medarbejdere med særlige behov til gode?" til en række debattører. 

Om debatten:

Vil du vide mere om debatten?

Kontakt konsulent Rasmus Duus på rd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Til debatten skal vi drøfte, hvordan Corona-krisen har ændret rammerne for arbejdet på rigtig mange danske arbejdspladser ændret sig markant. Både de negative: Stigende ledighed – særligt for de udsatte og konjunktur følsomme grupper og de positive – der er taget ’digitale tigerspring’ som har skabt helt nye potentialer særligt for mennesker med handicap. Hvordan kan vi udnytte det potentiale bedre i den fremtidige beskæftigelsesindsats?

Udsatte grupper på arbejdsmarkedet (herunder mennesker med handicap) har i årevis skreget efter mere fleksibilitet i virksomheder med bedre muligheder for individuelle tilpasninger af ansættelsen. Så selvom udsatte grupper generelt (og mennesker med handicap specifikt) er meget konjunkturfølsomme på arbejdsmarkedet, er spørgsmålet, hvordan vi sikrer, at digitaliseringen, fleksibiliteten og gentænkningen af arbejdsfællesskabet også kommer mennesker med særlige behov til gode?