Konferencedeltagere fik brugbar viden om overgange, den røde zone og tilpasninger med hjem til praksis

Konferencedeltagere giver highfive med Tilpasningshjulet i baggrunden.

Som afslutning på det 3-årige projekt ”Bevægelse for alle” afholdt Videnscenter om handicap en stor konference i Handicaporganisationernes Hus. Dagen bød på oplæg og workshops, der for mange af deltagerne gav ny brugbar viden til deres praksis.

Torsdag den 21. september 2023 samledes en stor gruppe praktikere og interesserede på skoleområdet til en konference for projektet ”Bevægelse for alle”. Projektet har over de sidste tre år besøgt skoler og inspireret lærere og pædagoger i hele landet til arbejdet med at få alle børn med i bevægelse.

Læs om de resultater projektet har opnået her

Dagen bød blandt andet på oplæg fra hjerneforsker Kjeld Fredens og formand for ADHD Foreningen Manu Sareen samt en række faglige workshops, der har efterladt deltagerne med ny viden og redskaber til deres daglige arbejde. En stor andel af deltagerne har i deres evaluering af dagen således vurderet det som sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil implementere den viden, de fik, i deres daglige arbejde.

Dagen gav mig en fornyet forståelse af inklusionskulturen og hvordan vi kan forbedre de gode overgange i indskolingen,” bemærker en deltager i en kommentar til sin evaluering, mens en anden deltager nævner at have fået ”konkrete redskaber til at arbejde med inklusion i idrætsundervisningen.”.

En af de workshops flere deltagere medvirkede i havde titlen ”Den røde zone – styrk troen på egne evner gennem udfordrende aktiviteter”. Workshoppen blev afholdt af konsulent i Videnscenter om handicap, Mie Maar Andersen, og fik blandt andet følgende bemærkning fra en deltager:

Den røde zone kan bruges til alle børn… Styrk styrkerne, så børn får lyst og selvtillid til at arbejde med mindre stærke områder.

Konferencen markerede afslutningen på projektet “Bevægelse for alle”. Arbejdet med at skabe bevægelsesglæde og inklusion i folkeskolen slutter dog ikke. Videnscenter om handicap fortsætter arbejdet med at skabe bevægelsesglæde og inklusion i folkeskolen i det nye projekt “Bevægelse for alle – interaktiv bevægelsesundervisning i indskolingen”, som du kan læse mere om her.