Centrale begreber

I vores arbejde for mennesker med handicap benytter vi i Videnscenter om handicap en række centrale begreber. Læs her, hvordan vi opfatter og anvender disse begreber.

Her kan du læse mere om de centrale begreber, som vi ofte bruger i vores arbejde med at samle, udvikle og formidle viden om deltagelse for mennesker med handicap.

 • A

  Adapted Physical Activity

  Adapted Physical Activity” er et international paraplybegreb, hvor formålet er, at den enkelte opnår selvaktualisering gennem fysisk aktivitet med udgangspunkt i de forudsætninger, personen har.

  Læs mere
 • Aktivitet

  En afgrænset definition af begrebet omhandler samspillet mellem kroppens funktioner, aktiviteter og deltagelse set i relation til omgivelser og faktorer knyttet til personen selv.

  Læs mere
 • D

  Deltagelse

  Deltagelse kan defineres som handling sammen med andre i forhold til en fælles sag i en social aktivitet ud fra konkrete betingelser.

  Læs mere
 • E

  Empowerment

  Empowerment betyder, at den enkelte eller samfundsgrupper får større kontrol over og handleevne i eget liv, hvilket kræver, at magt både tages, udvikles og afgives. Empowermentprocesser kan foregå på både [...] Læs mere
 • F

  Funktionsnedsættelse

  Begrebet funktionsnedsættelse er det overordnede begreb for tab eller nedsættelse af kropslige eller mentale funktioner. Det er samspillet mellem personens funktionsevne og omgivelserne, der bestemmer betydningen af funktionsnedsættelsen og dermed personens handicap. [...] Læs mere
 • H

  Handicap

  Forståelsen af begrebet handicap er mangfoldigt, og ens forståelse får konsekvenser for ens handlinger i forhold til mennesker med handicap. Det gælder, hvad enten det drejer sig om mødet med det enkelte [...] Læs mere
 • I

  Inklusion

  Inklusion betyder, at man kan deltage aktivt og ligeværdig i fællesskaber. Udfordringer i forhold til inklusion opstår i mødet mellem den enkelte og omgivelserne, det er derfor centralt at fokusere [...] Læs mere
 • K

  Krop og læring

  Kroppen er basis for al læring. Sansninger og kropslige erfaringer er grundlaget for at eksistere som reflekterende individer med sprog, æstetisk fornemmelse og identitet. Dette betyder i praksis, at kroppen [...] Læs mere
 • Kropsforståelse

  I idræt opfatter vi almindeligvis kroppen som noget fysisk og fysiologisk. Vi taler om fysisk træning og fysisk aktivitet. Men i forhold til idræt til mennesker med handicap kan vi [...] Læs mere
 • M

  Mestring

  Det er vigtigt at komme mennesker i møde ved at stille forventninger om en kunnen - men med krav, den enkelte faktisk kan nå. Måske skal deltageren ’stå på tæer’, [...] Læs mere
 • O

  Oplevet handlekompetence/Self-efficacy

  Self-efficacy og oplevet handlekompetence forstået som oplevelsen ’jeg-kan’ indgår i empowerment-processen og er personens egen vurdering af evne til at udføre en bestemt handling. Troen på handlekraft og mestring påvirker lysten til at forsøge at mestre situationer. [...] Læs mere
 • R

  Rehabilitering

  I ‘Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet’ (2004) defineres rehabilitering som: “En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få […]

  Læs mere
 • Resiliens

  Resiliens er evnen til at navigere igennem modgang – med psykologiske, sociale, kulturelle og fysiske ressourcer, som understøtter trivsel. Resiliens handler også om at kunne forhandle sig til ressourcerne – både […]

  Læs mere
 • S

  Socialpædagogik

  Socialpædagogik er kundskab og erfaring om livsudfoldelse og udviklingsmuligheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Området bygger på viden fra en lang række områder som pædagogik, specialpædagogik, psykologi, sociologi, neuropædagogik, filosofi og antropologi. [...] Læs mere
 • Specialpædagogik

  Specialpædagogik er kundskab og erfaring om læring og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. Området bygger på viden fra en lang række områder som pædagogik, psykologi, sociologi, neuropædagogik, undervisningslære, almen- og fagdidaktik, rehabilitering, socialpædagogik m.m. [...] Læs mere
 • Sundhedsfremme

  Mennesker med funktionsnedsættelse kan være udfordrede på områder, hvor Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) kan have en betydning: Sundhedsfremme er med perspektiv på Tilpasset idræt, bevægelse og friluftsliv den mulighed, som aktivitet og [...] Læs mere
 • T

  Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB)

  Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, personlige, mentale og sociale evner. TIB er et overordnet begreb, [...] Læs mere